Välfärdssamhället 2.0 – Information = möjliggörare eller problem?

GREAT fångar perspektivet i Välfärdssamhället tvåpunktnoll. Vad är kvar till ”EN offentlig sektor”? Vad kan vi göra med all offentlig data?

Välfärdssamhället 2.0 är ett av fokusområdena för GREAT. Hur ser den digitala framtiden ut? Hur kan vi använda de data som redan finns i samhällets tjänst? Är det öppna data som är kittet som kommer att knyta ihop den offentliga sektorn till en?

Program

  • Behrooz Malekzadeh, Vice President West, CGI och styrelseledamot i GREAT, hälsar välkommen
  • ” Tekniken är enkel…I Göteborgs stad pågår ett stort förändringsarbete inom vård- och omsorgsverksamheten, bland annat med införande av mobilt arbetssätt och välfärdsteknik. Vi delar med oss av våra erfarenheter och utmaningar” Katarina Öryd, Verksamhetschef Utbildning och Välfärd på Göteborgs Stad & Åsa Wall, planeringsledare för välfärdsteknik på Göteborgs Stad.
  • Vårdens digitalisering tar stora steg, Madeleine Stark, avdelningen vårdens digitalisering, VGR uppdaterar oss.
  • VGR har tagit fram ett informationssäkerhetsprogram, där 21 kommuner just nu genomgår en utbildning. Valter Lindström som är projektledare för programmet, som även innehåller informationsklassificering, berättar om projektet innan vi tar fika.

09.50 – 10.10: Fika paus

  • Öppna data i praktiken. Kim Lanto, Göteborg Stad, ger oss inspiration och delar sina erfarenheter.
  • Region Halland har kommit väldigt långt med ”data analytics” och forskning. Vi får höra Dr. Markus Lingman presentera ”Att skapa värde i vården med hjälp av data” innan det blir paneldiskussion.
  • Tore Johnsson, Samordnare för digital agenda i Västra Götaland, håller i paneldebatten som kommer att ställa frågor omkring hur långt det egentligen är kvar tills stat, kommuner & landsting utgör EN gemensam digital, offentlig sektor? Hur ska man omvandla den offentliga sektorns gömda resurs till värde och nya möjligheter?

Detta vill man inte missa! Kaffe & macka serveras från 08.00.

VÄLKOMMEN


HUR VAR DET PÅ SEMINARIET 27 sept?

Behrooz Malekzadeh, CGI, styrelsemedlem GREAT hälsade välkommen till Sahlgrenska huset, Sparreska våningen, som numera är hemvist för Business Region Göteborg, BRG. Behrooz satte scenen för dagens övning. Här ligger presentationen

Vi fick en intressant genomgång av Anders Hintze, analysansvarig på det nationella Digitaliseringsrådet, som var med på lina.

Kunskapen om vilka som står utanför det digitala samhället och varför, måste öka. Regeringens mål att alla ska ha tillgång till internet är i det närmaste uppfyllt, det är en helt annan sak att man kanske inte använder det.  Här är presentationen

VGR har startat ett Informationssäkerhetsprogram 2020, som Valter Lindström berättade om. Kommunal förvaltningsrätt och decentraliserad organisation gör det svårare att göra stora, nationella grepp, men på regional nivå har man nu bestämt sig för att göra en gemensam insats. Här är presentationen

Katarina Öryd och Åsa Wall, från avdelningen Välfärdsteknik på Göteborgs Stad, inledde dagens presentationer. De är av uppfattningen att tekniken är redan på plats, det är resten som är utmaningen.

Här ligger presentationen

Efter fikat pratade Tore Johnsson, VGR, om en förstudie som gjorts för  en gemensam struktur för öppna data i Västra Götaland. Om man vill vara med i referensgruppen är man välkommen att höra av sig till Tore.

Här ligger presentationen

Dr Markus Lingman, överläkare i hjärtmedicin, ingenjör och forskare på Sahlgrenska, pratade om det arbete som pågår i Region Halland omkring data analytics och forskning.  Från att hugga upp vården i olika delar, som inte kommunicerar med varandra, till, med en liknelse, ’hur ser Volvon ut som vi ska bygga’? Här ligger presentationen

Event

2018-09-27

08:30

Norra Hamngatan 14, Göteborg, Sverige