Event

A GREAT PITCH 2024

GREAT vill korsbefrukta all den kunskap som redan finns bland GREAT:s medlemmar och den relativt unga health tech industrin

Seminarium - 2024-10-02

15:00 - 18:00 Göteborg, Sverige