GREAT främjar digitaliseringens kraft och möjligheter genom samarbete, erfarenhetsutbyte, debatt och kunskapsspridning.

Samverkan

Vi stärker individer, företag och organisationer i Västsverige genom att vara den naturliga samverkansarenan för näringsliv, akademi och samhälle. Vårt mål är att använda digitaliseringens potential för att öka näringslivets globala konkurrenskraft och lösa samhällsutmaningar.

Kommande event

Huvudsponsorer