GREAT främjar digitaliseringens kraft och möjligheter genom samarbete, erfarenhetsutbyte, debatt och kunskapsspridning.

Samverkan

Vi stärker individer, företag och organisationer i Västsverige genom att vara den naturliga samverkansarenan för näringsliv, akademi och samhälle. Vårt mål är att använda digitaliseringens potential för att öka näringslivets globala konkurrenskraft och lösa samhällsutmaningar.

Kommande event

A GREAT DAY 2024

Välkommen till A GREAT Day där vi utforskar hur digitalisering och samverkan mellan offentlig verksamhet och näringsliv kan bli en katalysator för samhällsförbättringar, där affärsstrategier och socialt ansvar går hand i hand

A GREAT PITCH 2024

GREAT vill korsbefrukta all den kunskap som redan finns bland GREAT:s medlemmar och den relativt unga health tech industrin

Seminarium - 2024-10-02

15:00 - 18:00 YESBOX - Home of Entrepreneurs, Väverigatan, Göteborg, Sverige

Huvudsponsorer