GREAT främjar digitaliseringens kraft och möjligheter genom samarbete, erfarenhetsutbyte, debatt och kunskapsspridning.

Samverkan

Vi stärker individer, företag och organisationer i Västsverige genom att vara den naturliga samverkansarenan för näringsliv, akademi och samhälle. Vårt mål är att använda digitaliseringens potential för att öka näringslivets globala konkurrenskraft och lösa samhällsutmaningar.

Kommande event

A GREAT PITCH 2024

GREAT vill korsbefrukta all den kunskap som redan finns bland GREAT:s medlemmar och den relativt unga health tech industrin

Seminarium - 2024-10-02

15:00 - 18:00 Göteborg, Sverige

Huvudsponsorer