GREAT arbetar för att utveckla IT-infrastrukturen i Västsverige

Samhällsutveckling

Det krävs IT-infrastruktur för att det ska vara möjligt att erbjuda digitala tjänster. En väl utbyggd IT-infrastruktur bidrar till en stärkt regional och lokal konkurrenskraft. GREAT arbetar för att utveckla IT-infrastrukturen i Västsverige.

Kommande event

Digital kraftsamling, stora förändringar i hela samhällssystemet

Kraftsamling digitalisering innebär att nyckelaktörer samverkar, driver och agerar för att öka takten i genomförandet. Digitalisering bidrar till att öka företagens konkurrenskraft, öka effektivisering i offentlig verksamhet och till nya lösningar för ett fossiloberoende samhälle.

Huvudsponsorer