Hem

GREAT

Kommunikation är en nödvändighet i ett modernt samhälle. För att det ska vara möjligt att erbjuda digitala tjänster krävs IT-infrastruktur. En väl utbyggd IT-infrastruktur bidrar till en stärkt regional och lokal konkurrenskraft. GREAT är en intresseförening som arbetar för att utveckla IT-infrastrukturen i Västsverige.

  • Nyheter
GREAT uppmärksammar nyheter om IT-infrastruktur. Läs mer nyheter »
A GREAT DAY 2018

Dagens moderator, Joakim Hökegård, HiQ Göteborg, inledde med att prata om ”Being good is good strategy” och om hur…

Tillgång till fysisk infrastruktur för telefoni och bredband är ett krav för internet som bärare av kommunikation och tjänster. GREAT verkar för en fortsatt fiberförtätning till privata fastighetsägare, bostadsrätts-föreningar och villor. Läs mer
GREAT har fokus på regeringens övergripande mål för Sveriges digitala agenda, men målsättningen är att driva frågor om regional utbyggnad av IT-infrastruktur. Läs mer
GREAT är ett nav för information om IT-infrastruktur och bredband och Västsveriges starkaste samlingspunkt för utbyggnad och kartläggning av IT-infrastruktur. Läs mer
GREAT verkar för digitaliseringens utveckling genom att vara en knutpunkt för den regionala utvecklingen av IT-infrastruktur. Läs mer
GREAT utgör en neutral mötesplats för de företag som vill stärka Västsveriges digitala agenda.  Läs mer
GREAT vill bidra till att göra det enklare att sätta sig in i den digitala agendan och förstå vart man vänder sig med olika digitala frågeställningar. Läs mer
  • Medlemmar
GREAT:s medlemmar bidrar till utvecklingen av Västsverige Se alla medlemmar »

Om GREAT

GREAT är en intresseförening som ska verka för utbyggnad av IT-infrastruktur i Västsverige.

Kontakt

Stefan Göthberg
GREAT
Kungsgatan 56
411 08 Göteborg

info@great-it.se