Hem

GREAT

Kommunikation är en nödvändighet i ett modernt samhälle. För att det ska vara möjligt att erbjuda digitala tjänster krävs IT-infrastruktur. En väl utbyggd IT-infrastruktur bidrar till en stärkt regional och lokal konkurrenskraft. GREAT är en intresseförening som arbetar för att utveckla IT-infrastrukturen i Västsverige.

  • Nyheter
GREAT uppmärksammar nyheter om IT-infrastruktur. Läs mer nyheter »
Tillgång till fysisk infrastruktur för telefoni och bredband är ett krav för internet som bärare av kommunikation och tjänster. GREAT verkar för en fortsatt fiberförtätning till privata fastighetsägare, bostadsrätts-föreningar och villor. Läs mer
GREAT har fokus på regeringens övergripande mål för Sveriges digitala agenda, men målsättningen är att driva frågor om regional utbyggnad av IT-infrastruktur. Läs mer
GREAT är ett nav för information om IT-infrastruktur och bredband och Västsveriges starkaste samlingspunkt för utbyggnad och kartläggning av IT-infrastruktur. Läs mer
GREAT verkar för digitaliseringens utveckling genom att vara en knutpunkt för den regionala utvecklingen av IT-infrastruktur. Läs mer
GREAT utgör en neutral mötesplats för de företag som vill stärka Västsveriges digitala agenda.  Läs mer
GREAT vill bidra till att göra det enklare att sätta sig in i den digitala agendan och förstå vart man vänder sig med olika digitala frågeställningar. Läs mer
  • Medlemmar
GREAT:s medlemmar bidrar till utvecklingen av Västsverige Se alla medlemmar »