Samskapande är nyckeln när Göteborgs Stad tar fram AI-tjänster för boende, besökare och medarbetare

Program

Göteborgs Stad står inför stora utmaningar inom alla hållbarhetsperspektiv. Staden ser digitaliseringen och AI som en av de största möjliggörarna för att lyckas och arbetar med flera innovationsprojekt där generativ AI är grunden till att skapa bättre förutsättningar för boende, besökare och medarbetare.

Lyssna till hur staden arbetar med digitalisering och AI, vilka utmaningar man har och hur man arbetar tillsammans med akademi, näringsliv och andra offentliga aktörer för att effektivt hitta lösningar på utmaningarna. Du kommer att få höra mer detaljerat kring två innovationsprojekt som handlar om framtagandet av digitala assistenter som bygger på generativ AI.

Program

Det första projektet handlar om att staden tillsammans med andra offentliga aktörer, AI Sweden och näringslivet arbetar med att ta fram en gemensam digital assistent för offentlig sektor.

Kommuner och regioner delar data och tillsammans tränar och finjusterar en tjänst med målet att kunna del den alla offentliga aktörer i Sverige. Projektet leds och drivs av AI Sweden.

Talare:

  • Dan Folkesson, chef Kompetenscenter för digitalisering, Göteborgs Stad
  • Fredrik Hallgren, Utvecklingsledare AI, Göteborgs Stad

 

Det andra projektet handlar om hur staden tillsammans med Göteborg & Co och akademin, i form av två studenter från Chalmers, utforskar hur man med hjälp av GenAI kan skapa en digitala assistent för besökare och boende i Göteborg.

Talare:

  • Johan de Paoli, Digital Konceptutvecklare, Göteborg & Co
  • Victor Cousin och Philip Lindström Rabia, studenter, Chalmers
  • Fredrik Hallgren, Utvecklingsledare AI, Göteborgs Stad

 

Kaffe serveras från kl 07.30.

Välkommen!

Event

2024-05-03

08:00 - 09:00

Chalmersplatsen 1, Göteborg, Sverige

Streamat: Nej

Anmälan

För att anmäla dig eller någon annan fyller du i formuläret nedan.
Välj antal platser och ange uppgifter för varje deltagare, inklusive dig själv.
Den som anmäler behöver inte vara deltagare på aktiviteten.
Alla anmälda deltagare kommer att få en bekräftelse på registreringen via e-post.

Tack!

Vi skickar en bekräftelse med e-post till alla anmälda deltagare, kolla gärna att den kommit.

Vi ses snart!

Lägg till i kalender