Västra Götalandsregionen

Adress
Regionens Hus
Bergslagsgatan 2
405 23, Göteborg

Kontaktperson
Tore Johnsson

Telefon
070-6022090

Besök webbplats

Tillväxt & Utveckling

Tillväxt & Utveckling är ett samlingsnamn för arbetsområdena regionutveckling, kultur och miljö, vars uppgifter är att skapa förutsättningar för ett framgångsrikt näringsliv, rikt kulturliv och goda livs- möjligheter för invånarna i Västra Götaland.
Arbetet som bedrivs inom Tillväxt & Utveckling ska bidra till en hållbar utveckling som skapar ekonomisk tillväxt och som lägger grunden för ett samhälle där kommande generationer kan försörja sig och leva ett gott liv.

Regionutveckling

Näringsliv, Kommunikation, IT, Omvärldsbevakning, Analys, EU-program, FoU, Utbildning, Internationellt

Kultur

För att samhället skall blomstra och den enskilde invånaren trivas med tillvaron.

Miljö

En stark miljöprofil ger en positiv framtidsutveckling i Västra Götaland