Gimme Fibre Day 2018

”Gimme Fibre Day” – ett EU initiativ för att uppmärksamma Nobelpris vinnaren Sir Charles Kuen Kao och hans upptäckt av optisk kommunikation genom fiber

Program

09.00 Välkommen

09.05: Eric Åkerlund, VGR, Bredbandstrategi. Den nya regionala bredbandsstrategin är dels en anpassning av de regionala målen till den nationella bredbandsstrategin från 2016, men innebär också nya möjligheter för kommunerna att söka stöd hos VGR för att genomföra förbättringar i den kommunala bredbandstäckningen. Det går nu att söka stöd för att bygga bort vita fläckar, etablera samhällsmaster i områden med dålig mobiltäckning och att förbättra de lokala nätens stabilitet och robusthet.

09.35: Pernilla Frost, VGR. Pernilla har utvecklat ett GIS-verktyg för att visualisera var det finns ett stort antal eller en stor andel ofibrerade hus. Det går också att se hur man mest effektivt kan bygga nya nätssträckningar för att ansluta de hushåll och företag som inte har fiber.

10.05: Karin Ahl, FTTH Council. Karin, som har varit president i FTTH Council Europe, kommer att redovisa statistik över hur det ser ut med bredbandsutbyggnaden inom EU och hur läget har utvecklats de senaste åren. Det blir också en kort reflektion över att fiberns uppfinnare, Professor Charles Kao, avled den 23 september.

10.30: Fika

10.50: Jan Kindlund, Telenor. Wifi calling. Allt fler mobilsamtal går inte alls i mobilnäten längre utan istället genom våra wifi-nät. Hur kommer det sig och hur påverkar det tillgänglighet, samtalskvalitet och kostnader?

11.20: Nicklas Liss-Larsson, Bredbandsforum, Bredbandslyftet. Bredbandslyftet är ett nytt koncept från Bredbandsforum som ska hjälpa kommunerna att välja strategisk väg inom bredbandsområdet. Målet är att kunna hjälpa 40 – 50 kommuner under de närmaste åren. Från Västra Götalands län är Skövde först ut.

11.40: Mikael Jarmdahl, Telia och Jimmy Stigevall, IP-Only, Vad händer på marknaden? Våra största fiberbyggare redovisar hur de jobbar med fortsatt fiberutbyggnad nu när den värsta rusningen är över.

12.00 Avslutning

Välkommen!


Gimme Fibre Day 2018

Ordförande i GREAT, tillika VD HiQ Göteborg, Jerker Lindsten, hälsade oss välkomna till HiQ:s nya kontor i Göteborg och berättade lite om det bästa med GREAT.

Här är Jerkers presentation 

Eric Åkerlund, VGR, presenterade den nya regionala bredbandsstrategin.

Här ligger Erics presentation

Pernilla Frost, VGR, visade ett spännande GID verktyg som hon varit med och utvecklat.

Här ligger Pernillas presentation

Karin Ahl, FTTH Council, gav oss det Europeiska perspektivet, massvis med intressant statistik!

Här ligger Karins presentation.

 

Nicklas Liss-Larsson, Bredbandsforum, presenterade Bredbandslyftet, ett koncept för kommuner att få beslutsfattarnas ”buy-in”.

Här ligger Nicklas presentation 

Jan Kindlund, Telenor. Kan  Volte/Wifi calling vara ett alternativ för att sänka kostnaden för telefonsamtal?

Här ligger Jans presentation

 

Vad händer på marknaden? Mikael Jarmdahl, Telia gav sin syn på vad som händer just nu och hur man vill flytta fram positionerna ytterligare.

Här ligger Mikaels presentation

Jimmy Stigevall, IP-Only, hade sin syn på marknaden, som han delade med sig av.

Här ligger Jimmys presentation

Event

2018-11-09

09:00 - 12:00

HiQ Göteborg AB, Östra Hamngatan, Göteborg, Sverige