A GREAT DAY 2022, The GREATest Day på länge…

“Kris föder innovation”

Utgångspunkten är hur vi som samhälle under kristid accelererar den digitala transformationen, hur vår omställningsförmåga för att hantera stora svängningar i vår omvärld utvecklas och hur information och data används för att göra både gott och ont.

På temat ”The GREATest Day – på länge…” pratar vi om hur kreativitet och innovation på kort tid har skapat nya lösningar för både offentlig verksamhet och privat näringsliv i Göteborgsregionen.

Väl medvetna om omvärlden vill vi i detta sammanhang framför allt prata om den kreativitet och innovation som föds i kristider.

Vi blandar offentliga verksamheter med privat näringsliv för att visa hur vi alla hänger ihop och hur vi kan dra nytta av varandra.

Program

 • Krig eller Cyberkrig?
 • Energi – utmaningarna i energiförsörjningen och hur digitala lösningar används för att optimera det som finns och säkerställa trygghet i tillgång.
 • Att starta nytt under pågående kris
 • Att göra medvetna val
 • Speed omställning – digitala lösningar från 0 till 100 till 0 igen? Hur blir data, information och digitala lösningar allt viktigare för att ställa om snabbare?

Talare:

 • Johan Sjöberg, expert på försvars- och säkerhetsfrågor, Svenskt Näringsliv
 • Per-Anders Gustafsson, tf VD på Göteborg Energi
 • Lena Apler, Styrelseordförande Collector Bank samt en av investerarna i Draknästet, SVT
 • Katharina Paoli Brunat, grundare och Managing Director för Nudgd
 • Tanja Balic, Ericsson, Focus on breaking the energy curve in a 5G world
 • Henrik Hedlund och Josefine Majewski, Tillväxtverket

Årets GREAT initiativ 2022 kommer traditionsenligt att delas ut av Jerker Lindsten, ordförande GREAT.

Våra moderatorer Anna Honnér och Homan Elfström berättar mer här (länk till Youtube).

Ordföranden Jerker Lindsten och styrelseledamoten Teresa Utkovic uppmanar er att komma på A GREAT DAY! (länk till Youtube)

 

Detta kommer att bli ”The GREATest day – på länge” – säkra din plats genom att anmäla dig nedan!

OBS! SEMINARIET KOMMER INTE ATT STREAMAS. FYSISKT MÖTE.


A GREAT DAY 2022 blev verkligen den GREATest DAY på länge som vi utlovat.

Ordföranden i GREAT, Jerker Lindsten, vvd Vinngroup, inledde dagen. Hans presentation ligger här.

Dagens moderatorer var vice ordförande i GREAT Anna Honnér, HiQ och Homan Elfström, Digital Workforce. De guidade oss genom förmiddagen på ett GREAT sätt!

 

Per-Anders Gustafsson Göteborg Energi, pratade om Energikris i Europa, Sverige och Göteborg – Hur kan digitala lösningar bidra till energiomställningen?

Hans presentation hittar man här.

Johan Sjöberg från Svenskt Näringsliv gjorde en presentation om Näringslivets roll, förutsättningar och utmaningar i Sveriges totalförsvar.

Johans presentation ligger här.

Tanja Balic pratade om hur Ericsson bidrar till ett mer hållbart samhälle.

Hennes presentation ligger här.

Katharina Paoli Brunat, Nudgd pratade om att göra medvetna val och hur de arbetar med det.

Vill man veta mera får man kontakta Katharina direkt.

Henrik Hedlund & Josefine Majowski från Tillväxtverket berättade om hur de agerade under pandemin när de fick uppdraget att administrera ansökningarna om korttidsstöd.

Deras presentation ligger här.

Lena Apler, företagsledare och serie-entrepenör, gav sin bild av det som vi alla kallar kris. Med sin erfarenhet slog hon fast att vi är inte i en kris, vi är i början på en lågkonjunktur. Men eftersom det är så få som upplevt en lågkonjunktur så är det lätt att ta fel.

Reflektion över dagen, det stod Teresa Utkovic, Atea och Emma Dahlin, VCC (Global Graduate at Volvo Cars, Årets kvinnliga förebild 2019, Årets student 2018) för.

Traditionsenligt prisutdelning av Årets GREAT initiativ som i år gick till Göteborgs Stad med motiveringen

För att på ett innovativt sätt arbetat med att ta fram en digital tvilling av Göteborg, Virtuella Göteborg. En plattform och verktyg som skapar stor nytta i Göteborgs Stads verksamheter och möjligheter till utveckling av tjänster för boende, besökare och näringsliv samt utvecklingen av Göteborg som stad.”

 • Stefan Göthberg, verksamhetsansvarig GREAT
 • Eric Jeansson geodatastrateg och projektledare för Virtuella Göteborg
 • Andreas Jonsson, Chef Geodataavdelningen, Göteborgs Stad
 • Jerker Lindsten, ordförande GREAT

Läs mer om den digitala tvillingen och kolla in filmen, på Göteborgs Stads webbsida.

Event

2022-11-29

08:30 - 11:30

Lindholmen Science Park, Lindholmspiren, Göteborg, Sverige