A GREAT DAY 2022, The GREATest Day på länge…

“Kris föder innovation”

Utgångspunkten är hur vi som samhälle under kristid accelererar den digitala transformationen, hur vår omställningsförmåga för att hantera stora svängningar i vår omvärld utvecklas och hur information och data används för att göra både gott och ont.

På temat ”The GREATest Day – på länge…” pratar vi om hur kreativitet och innovation på kort tid har skapat nya lösningar för både offentlig verksamhet och privat näringsliv i Göteborgsregionen.

Väl medvetna om omvärlden vill vi i detta sammanhang framför allt prata om den kreativitet och innovation som föds i kristider.

Vi blandar offentliga verksamheter med privat näringsliv för att visa hur vi alla hänger ihop och hur vi kan dra nytta av varandra.

Program

 • Krig eller Cyberkrig?
 • Energi – utmaningarna i energiförsörjningen och hur digitala lösningar används för att optimera det som finns och säkerställa trygghet i tillgång.
 • Att starta nytt under pågående kris
 • Att göra medvetna val
 • Speed omställning – digitala lösningar från 0 till 100 till 0 igen? Hur blir data, information och digitala lösningar allt viktigare för att ställa om snabbare?

Talare:

 • Johan Sjöberg, expert på försvars- och säkerhetsfrågor, Svenskt Näringsliv
 • Per-Anders Gustafsson, tf VD på Göteborg Energi
 • Lena Apler, Styrelseordförande Collector Bank samt en av investerarna i Draknästet, SVT
 • Katharina Paoli Brunat, grundare och Managing Director för Nudgd
 • Tanja Balic, Ericsson, Focus on breaking the energy curve in a 5G world
 • Henrik Hedlund och Josefine Majewski, Tillväxtverket

Årets GREAT initiativ 2022 kommer traditionsenligt att delas ut av Jerker Lindsten, ordförande GREAT.

Våra moderatorer Anna Honnér och Homan Elfström berättar mer här (länk till Youtube).

Ordföranden Jerker Lindsten och styrelseledamoten Teresa Utkovic uppmanar er att komma på A GREAT DAY! (länk till Youtube)

 

Detta kommer att bli ”The GREATest day – på länge” – säkra din plats genom att anmäla dig nedan!

OBS! SEMINARIET KOMMER INTE ATT STREAMAS. FYSISKT MÖTE.


Event

2022-11-29

08:30 - 11:30

Lindholmen Science Park, Lindholmspiren, Göteborg, Sverige