GREATs Kommundag 2022

GREATs årliga kommundag blir återigen ett online event.

Program

GREATS Kommundag 2022

Som vanligt kommer vi att presentera resultatet av PTS årliga bredbandskartläggning.

Svenska Stadsnätsföreningen har erfarenheter från PTS bredbandsstöd 2021, och presenterar några funderingar omkring det.

De problem med nätkvalitet som har varit under coronaperioden med mycket hemarbete, vad beror de på? Vi tar upp några frågor som har att göra med bredbandsnätens kvalitet och tillförlitlighet att göra.

Vad finns det för alternativ till mötes- och cloudprogramvaror när vi av säkerhetsskäl inte bör använda appar och lagring baserade på amerikanska produkter?

08:30 Välkommen, Peder Nilsson, GREAT

08:40 PTS bredbandskartläggning, Eric Åkerlund, VGR

09:00 Erfarenheter och effekter av PTS bredbandsstöd, Louise Thorselius, SSNf

09:20 Hur står det till med kapaciteten i bredbandsnäten? Mikael Westerlund, CTO GlobalConnect Sverige

Kaffepaus

09:45 Vilka alternativ finns för offentlig sektor när det gäller mötes- och lagringsprogram? Daniel Melin, IT-strateg Skatteverket.

10:05 Säkra förbindelser och anläggningar i samhällets tjänst, Jimmy Persson, SSNf

10:25 Sammanfattning och avslutning

Välkommen!

Länk till digital plattform kommer senare att skickas till de som anmäler sig nedan.


GREAT:s kommundag var fullmatad. Peder Nilsson, IP Only hälsade välkommen och presenterade GREAT:s verksamhet. Peders presentation ligger här.

Därefter presenterade Eric Åkerlund, Regional bredbands-koordinator på Västra Götalandsregionen, Post- och Telestyrelsens (PTS) bredbandskartläggning.

Här hittar man kartläggningen i dess helhet.

Här ligger en länk till regionens information om bredbandskartläggningen.

Louise Thorselius från Svenska Stadsnätsföreningen (SSNf) presenterade erfarenheter och synpunkter PTS bredbandsstöd. Här ligger hennes presentation.

Innan kaffet höll Mikael Westerlund, CTO GlobalConnect Sverige en presentation om hur det står till med kapaciteten i bredbandsnäten?

Daniel Melin, IT-strateg Skatteverket tog vid och pratade om vilka alternativ det finns för offentlig sektor när det gäller mötes- och lagringsprogram. Hans presentation ligger här.

Jimmy Persson, SSNf, Säkra förbindelser och anläggningar i samhällets tjänst, hans presentation ligger här.

Hela seminariet finns på GREAT:s Youtube kanal 

 

 

 

Event

2022-04-28

08:30 - 10:30