GREAT HealthTech seminarium

Digitalisering som möjliggörare för en vård i världsklass – lärdomar i kölvattnet av coronapandemin

Program

Världen håller andan, perspektiven ställs på ända och vården står på randen till systemkollaps. Hur kan coronapandemin accelerera den digitala utvecklingen i närtid och på längre sikt och hur kan nya samarbeten och lärdomar från andra branscher användas för att erbjuda vård i världsklass?

Regeringen har satt upp målet att Sverige ska bli bäst i världen på e-hälsa år 2025. Flera tunga instanser lyfter fram digitalisering som den enskilt viktigaste möjliggöraren för en fortsatt vård i världsklass. Samtidigt går det på många håll långsamt och den pågående coronapandemin sätter fingret på oändliga möjligheter där befintliga digitala verktyg och tjänster skulle kunna optimera, förenkla och säkra vården.

Vad kan healthtech-branschen lära från andra branscher som kommit längre i sin digitaliseringsresa? Och hur kan digitalisering vara möjliggörare för en vårdkedja i världsklass genom att förebygga och behandla sjukdom? GREAT-nätverket vidgar vyerna och anordnar det första seminariet för GREAT HealthTech.

Program

08.00 Ordförande GREAT, Jerker Lindsten, vd HiQ Göteborg hälsar välkommen

GREAT HealthTech – nya perspektiv och nya möjligheter genom samverkan. Ett samtal med de nya medlemsorganisationerna GoCo Health Innovation City & Sahlgrenska Science Park

  • GoCo Health Innovation City: A new health innovation cluster & meeting ground in West SwedenPeder Wahlgren, CEO 
  • Sahlgrenska Science Park: Accelerating Life Science BusinessCharlotta Gummeson, CEO
  • GREAT HealthTech: En ny värld tar form – Digital samverkan för bättre vård och konkurrenskraft”Joakim Hökegård, HiQ

Do you know what you eat – and it is safe?” How technology for controlling food chains is relevant for healthcare and other sectors. Frode Langmoen, Technology Executive, IBM.

Digitaliserad hemsjukvård – möjligheter och utmaningarHenrik Cederqvist, vd, Cuviva

Paneldiskussion: Är hälso- och sjukvården redo för digitaliseringens möjligheter och hur kan coronapandemin accelerera utvecklingen?

10.00-10.30 Digital rundvandring och presentation av GoCo Health Innovation City för de som vill.

Länk till digital platform kommer att skickas ut till de som anmäler sig till seminariet.

Välkomna!


Här ligger alla presentationer som visades under webinariet.

GREAT_HealthTech_20200416

Event

2020-04-16

08:00 - 10:00