Digitaliseringen och demokatrin

Demokratiserad AI, svenskar och robotar

Program

Telia, Johan Willins gata 6, 416 64 Göteborg

Mötesrum: Debattören

En av de utpekade trenderna från Gartner är Democratized AI, eller demokratiserad AI på svenska. Man kan kortfattat säga att det handlar om hur vi ska förstå mer, lita mer på och göra AI mer tillgängligt. Vad behöver vi göra för att uppnå dessa målen?

Vinnova och flera andra har släppt rapporter som visar på att den positiva utvecklingen i samhället kan dubbleras om man använder AI på ett effektivt sätt. Men för att detta ska bli verklighet så måste vi vara mottagliga för den förändringen.

För att ta reda på detta så gjorde CGI en unik undersökning bland 1000 svenskar tillsammans med SIFO och några partners för att ta reda på inställning entill AI. Är vi mer ok att använda AI i personliga tjänster än att myndigheterna använder det till att korta ner handläggningstiden?
Hur mycket vet gemene man om vad AI är och är de medvetna om att de kanske använder det dagligen? Är vi rädda för att förlora jobben till en robot?

08.00 GREAT hälsar välkommen

AI-innovationscenter i Göteborg. Lars Lindsköld, VGR, berättar hur man nu arbetar mer konkret.

Viktoria Hagelstedt, nya Myndigheten för digital förvaltning, DIGG – Vad är uppdraget för DIGG, var ska de börja och hur tänker de inom området Öppna data?

Conny Svensson, CGI, presenterar slutsatserna i CGI rapporten under rubriken: AI, hot eller möjlighet för demokratin?

Kaffe & macka serveras från 07.30


Digitaliseringen och Demokratin var överskriften då arbetsgruppen Välfärdssamhället 2.0 bjöd in till seminarium 21 mars.

Lars Lindsköld, VGR, inledde med att tala om AI och det nya AI Centret i Göteborg.  Hans presentation hittar man här 1 _Lars Lindsköld

Viktoria Hagelstedt, nya Myndigheten för digital förvaltning, DIGG var med via skype och berättade om den nya myndighetens uppgifter och ansvar. 2_DIGG

Conny Svensson, CGI, berättade om den undersökning de har gjort omkring vad svenskarna tänker/tror/tycker om AI.

Event

2019-03-21

08:00 - 09:30

Johan Willins gata 6, 416 64 Göteborg, Sverige