HSB Göteborg

Adress
Sven Hultins plats 2
41258, Göteborg

Kontaktperson
Per Anders Melin

Telefon
010-442 20 00

Besök webbplats

Vi är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. Vi vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas. Det kallar vi ofta för ”Det goda boendet”.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 548 000 medlemmar
ca 3 900 bostadsrättsföreningar
över 35 000 förtroendevalda
31 regionala HSB-föreningar
HSB ägs och drivs av våra medlemmar enligt principen en medlem – en röst. Som en kooperativ medlemsorganisation är vårt mål inte främst att göra så stora ekonomiska vinster som möjligt – vi ser vinst som ett medel att tillsammans skapa det goda boendet. Därför går överskott alltid tillbaka till verksamheten för att vi ska kunna erbjuda ännu bättre nyproduktioner och ännu större trygghet i förvaltningen.