HiQ Göteborg AB

Adress
Östra Hamngatan 24
411 09, Göteborg

Kontaktperson
Simona Bamerlind

Telefon
070-183 91 78

Besök webbplats

HiQ är ett nordiskt IT- och managementkonsultbolag som arbetar inom högteknologi med kunder i teknikintensiva branscher. Vi arbetar med projektåttaganden och expertkonsulting och är närmare 800 anställda med kontor i Sverige, Finland och Danmark. 80{a4d26ca4fc92b87701d7aa27be5de86a66abbdb2f6e42bb683bad4d9f1b58992} av vår verksamhet handlar om systemutveckling och den återstående delen om expertrådgivning inom telekom eller IT. Vi arbetar med att utveckla våra kunders verksamhet bl a genom utveckling och test av nya produkter och system som är våra kunders framtid. Och vi tror på långsiktig tillväxt inom just de områden vi är verksamma. HiQ skiljer sig från flertalet av våra konkurrenter genom vår kunskap inom både teknik och affär, samt att vi är oberoende konsulter utan egna produkter.

Specialiserat konsultföretag med erfarna medarbetare

Den accelererande tekniska utvecklingen leder till att produkter och tjänster blir allt mer komplicerade. Följden blir att företag får allt svårare att själva ha all den kompetens och personella resurser som krävs för att konkurrera. Utifrån det perspektivet finns ett stort behov på marknaden för HiQ som specialiserat konsultföretag med erfarna medarbetare. Våra medarbetare har i genomsnitt elva års erfarenhet av att utveckla teknik och affär. Som specialiserat konsultföretag inom kommunikation, programvaruutveckling och simulering tillför vi den kompetens som kunderna inte själva har. Vi har valt att specialisera oss på det vi är riktigt bra på och arbetar enbart inom de områden där vi har lång erfarenhet, hög kompetens och starka kundreferenser.

Nöjda kunder

HiQ är inriktat på kundnytta och affärsmässighet. Kvaliteten på lösningen kommer alltid i främsta ledet, vilket ger nöjda kunder. Ett sätt att hålla hög kvalitet är vår unika modell för kunskapsöverföring där vi arbetar aktivt med att flytta kunskap mellan våra kunders branscher. På så sätt får kunderna nytta av ny kompetens inom både teknik och affär hämtad från andra branscher än deras egen. Att vi verkligen levererar kvalitet visas bl a i egna och oberoende kundundersökningar, där vi nått toppnoteringar i flera år. Vi följer upp årligen med målet att alltid vässa.