Göteborg Energi GothNet

Adress
Johan Willins gata 3
40120, Göteborg

Kontaktperson
Sofia Söder

Telefon
+46 (707) 62 65 65

Besök webbplats

Vi äger och driver ett optofibernät där huvudprodukterna är transmission och svartfiber samt optiska kanaler. GothNet driver också telehousing. Marknaden är främst operatörer, offentlig verksamhet, företag och fastighetsägare verksamma i Göteborgsregionen. GothNet är ett helägt dotterbolag till Göteborg Energi AB.

Göteborgs Stadsnät
Stadsnätet skall bära ett flertal olika kommersiella tjänster, såsom Internet, telefoni och Tv. Hantera ett flertal olika operatörer som på lika villkor kan leverera tjänster samt säkerställa tillgången till samhällstjänster med hög kvalitet och tillgänglighet.

Viktiga samhällsfunktioner
GothNets huvudprodukt är transmission, det vill säga möjlighet att skicka och ta emot data via det egna optofibernätet. Från början var detta en service till Göteborg Energis verksamhet, men ganska snart blev Göteborgs Stad en betydande nyttjare. Idag levererar vi också kvalificerade och säkra lösningar till andra viktiga samhällsfunktioner som sjukhusen, polisen och räddningstjänsten.