Business Region Göteborg

Adress
Östra Hamngatan 5
41110, Göteborg

Kontaktperson
Kent Jellmund

Telefon
+46 (0)707-75 55 96

Besök webbplats

Business Region Göteborg arbetar med näringslivsutveckling i Göteborgsregionen.

Göteborgsregionen är ett centrum för internationell industri, internationell handel samt internationell logistik och transport. Enbart de fyra största företagen omsätter 550 Mdr, motsvarande drygt en sjundedel av Sveriges bruttonationalprodukt. Regionens småföretag har en god utveckling.

Vår vision är hållbar tillväxt och målen är att företagen skall växa, nya flytta hit och nya starta. Viktiga grundförutsättningar är regionens forskning och utbildning samt dess infrastruktur för kommunikationer för personer, gods och information.