Samarbete i kris är den stora möjligheten.

En GREAT-livesändning om att skapa värde i nedgång för att komma upp först.

Program

Det är inte första gången det är lågkonjunktur och kris i Göteborgs näringsliv. Vad innebär då detta? Att vi ska lägga oss ned och ge upp? Avvakta? Vänta och se? Nej, tvärtom.

Av historien kan vi lära oss flera saker även om den här Coronakrisen inte är lik någon annan. Den kanske viktigaste lärdomen är att förstå det faktum att det är nu det avgörs vilka företag som har förmågan att anpassa sig till rådande situation och därmed komma ut som vinnare när det vänder. För det kommer att vända. Det är det enda vi vet med säkerhet.

Vi tror också det är viktigt att se bakåt och lära av på historien från tidigare lågkonjunkturer och teknikgenombrott för att kunna spana framåt och agera på rätt sätt nu – och eftersom vi lever i ett digitalt samhälle med många tekniska möjligheter som vi kan utforska tillsammans.

Dagens stora frågeställning är hur vi kan hjälpas åt för att skapa riktigt och beständigt värde genom att göra saker tillsammans för näringslivet i Göteborg?

Patrik Andersson VD BRG, Lars Isacson Stabschef Göteborg & Co, Sofia Söder, VD – Göteborg Energi GothNet AB och Jerker Lindsten VD HiQ Göteborg kommer att prata om samverkan, gemensamt värdeskapande och digitaliseringens möjligheter med mera.

Anmäl dig här om du vill ha en länk till livesändningen fredagen 3 april kl. 08.00-09.00 Länken får du mejlad till dig dagen före eventet.


Event

2020-04-03

08:00 - 09:00