Morgondagens besöksnäring – möjligheter och utmaningar för IT-industrin

Program

Välkommen att möta Peter Grönberg, VD Göteborg & Co samt Niklas Masuch, projektledare Digital Data Platform Göteborg & Co.

Vardagen som vi känner den i besöksnäringen har med covid-19 förändrats i grunden. Göteborg & Co är en samverkansplattform för besöksnäringen i Göteborgsregionen. Bolaget har delvis ställt om verksamheten, det gäller att stötta en näring här och nu och samtidigt se framåt och stärka Göteborg som destination. Sällan har samverkan varit så viktig som nu. Nya behov och nya affärsmodeller påskyndar behovet av ökad digitalisering med IT-lösningar kopplade till besöksnäringen.

Turistsektorn är EU:s tredje största socioekonomiska verksamhet och har en avgörande roll i att bidra till tillväxt och jobb. Göteborg är utsedd till världens mest hållbara destination och innehar EU-kommissionens titel ”European Capital of Smart Tourism 2020”.

Göteborg & Co:s uppdrag är att få fler att upptäcka och välja Göteborg och bolaget leder och driver utvecklingen av Göteborg som hållbar destination i bred samverkan, så att alla som lever här gynnas av en växande besöksnäring. Göteborg & Co är en del av Göteborgs stad.

Mötet kommer att hållas online.

Välkommen!


Jerker Lindstén, vd HiQ Göteborg och ordförande i GREAT hälsade välkommen till detta frukostseminarium.

Anna Honnér, VP Wireless Car och styrelseledamot i GREAT hade ett intressant samtal med Peter Grönberg, vd Göteborg & Co om hur Göteborg & Co ska ta reda på mer om de 8 mio besökare som Göteborg normalt har varje sommar.

Vi fick en presentation av Helena Lindqvist, Göteborg & Co som är Projektledare European Capital of Smart Tourism 2020 och sedan presenterade Niklas Masuch, projektledare Göteborg & Co projektet Besöksnäringen 4.0.

En inspelning av seminariet ligger här

Här hittar man videon från Färöarna

Här ligger presentationerna från talarna

 

 

 

Event

2020-05-29

08:00 - 09:00

Göteborg & Co, Mässans gata, Göteborg, Sverige