GREAT årsmöte 2019

Program

Medlemmarna i GREAT hälsas välkomna till årsmöte hos Telia på Johan Willins gata 6, 416 64 Göteborg, lokal Debattören.

Verksamhetsberättelse
Resultat och balansräkning 2018
Fastställande av årsavgift
Val av styrelseledamöter
Beslut om verksamhetsinriktning

Kallelse skickas separat.


Event

2019-03-21

10:00 - 11:00

Johan Willins gata 6, 416 64 Göteborg, Sverige