Gimme Fibre Day 2019

Fibre to the Home Council Europe

Program

Vilka kommuner har minst skillnad mellan utbyggda nät och anslutningsgrad? Vilka har mest potential till förbättring? Detta och frågan om det finns några bra exempel ute i kommunerna i länet på en lyckad (eller misslyckad?) aktivitet för att få upp anslutningsgraden i utbyggda områden ska vi diskutera på årets Gimme Fibre Day som går av stapeln i det nya Regionens Hus, lokal Kupén, den 5 november.

09.00: Hur ser fiberutbyggnad och anslutningsgrad ut i olika kommuner och varför? Diskussion. Eric Åkerlund, VGR

09:30: Goda exempel på utbyggnad och hög anslutning. 2 kommuner presenterar

  • Tom Nordal, Trollhättan Energi
  • Jan-Erik Wallin, vd Varanet

10:00 Lars Tegnemyr, Vinnergi: Robust fiber, idag och framåt

10:30 Kaffepaus

11:00 Peter Nordberg, Eltel: Hur bredbandsnäten byggs idag jämfört med för några år sedan med tanke på robusthet och säkerhet.

11:30 Mats Devert, CBO Transtema Group:  Strukturomvandlingar och framtidsutsikter

12:00 Avslutning

(fika serveras från 08:30) (obs! Lokalen heter Kupén) 


Eric Åkerlund, Regional Bredbandskoordinator VGR, hälsade välkommen till Regionens Hus genom att informera om GREAT och gick sedan över till att diskutera hur fiberutbyggnaden och anslutningsgraden ser ut i olika kommuner och varför?  Erics presentation ligger här

Tom Nordal, Stadsnätschef
Trollhättan Energi AB berättade om framgångssagan för fiberutbyggnad som han och hans team har varit med om. Framgångsfaktorer och utmaningar fanns det också. Bästa tipset: lägg extra tid och pengar på organisationen av projektet innan man börjar.

2_Trollhättan fibersatsning Gimme fibre day Göteborg 20191105

Lars Andreasson Varanet, konstaterade att
anslutningen på landsbygden är låg, och det är vad man ska fokusera på nu. I Vara finns det 9 fiberföreningar varav 6 samarbetar med Varanet, det finns utmaningar i det också. Hur ska man få med dem som inte var med från början?

3_GREAT Lars Andreasson

Lars Tegnemyr, Vinnergi, pratade om robust fiber, idag och framåt. Det handlar om att man har skapat standard från branschens sida som ska leda till bättre projektering, bättre material och bättre byggande. Vi fick se en del skräckexempel från vardagen.

Vill man läsa mer går man till https://robustfiber.se/

Lars slog också ett slag för att Robust Fiber har blivit efterfrågad utomlands. Alla dokument finns på engelska på  https://robustfiber.eu/

4_2019-11-05 ROBUST FIBER GREAT

Peter Nordberg, Eltel presenterade under rubriken Digitaliseringen är samhällskritisk och underströk att näten får gärna överstiga kraven i robust fiber samt att det är skillnad på hur man bygger fiber nu jämfört med i starten. Det fanns inga krav på hur en dokumentation skulle se ut vilket gjorde det svårt för teknikerna att hitta när de skulle utföra underhåll.

Peter tog också upp frågan om att blåljus personalen inte visste var fibern låg när det brann i Västmanland för-förra sommaren.

5_Eltel, Digitaliseringen är samhällskritisk

 

Mats Devert, CBO Transtema Group, gav en exposé över den fiberutbyggnad som varit i form av företag som fusionerat eller blivit uppköpta, hur han ser på framtiden och vad man kan höra om man lägger örat till marken. Slutsatsen var att vi kommer inte sluta bygga fiber men det går långsammare nu.

Event

2019-11-05

09:00 - 12:00

Regionens hus, Bergslagsgatan, Göteborg, Sverige