Cybersecurity – Hur är läget just nu och vad kan jag som företagare göra?

Vi är alla kontinuerligt utsatta för cyberattacker – privatpersoner, små och stora företag, liksom Sverige som land. Allt fler attacker kommer från främmande makt som vill komma över teknologi och immateriella rättigheter. Även kriminella grupper manipulerar, alternativt förstör information i utpressningssyfte.

För att ge en bild av nuläget, och för att presentera en verktygslåda kring vilka skyddsåtgärder du som företagare praktiskt kan ta till, bjuder Business Region Göteborg, Teknikföretagen och GREAT in till ett digitalt morgonseminarium.

Program

Hur stort är cyberhotet mot industrin i Sverige?

Patrik Sandgren, ansvarig för digitaliseringsområdet på Teknikföretagens Näringspolitiska avdelningar, ger en introduktion till den våg av cyberattacker som riktas mot svenska teknikföretag, och som ökat i styrka i och med Covid-19. Fokus för presentationen är att teckna en bild av vilka företag som drabbas av cyberattacker, vad konsekvenserna blir av attackerna, vilka förövarna är samt rekommendationer för en grundläggande säkerhetsnivå.

Teknikföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation med 4 200 medlemsföretag inom tillverkande industri och industrinära tjänster. Bland medlemmar märks stora företag som Ericsson, Scania och ABB, men de flesta företag är små och medelstora.

Ladda ner Cyberssäkerhetguide 

Läs artikel om Cyberhoten mot företagen

Traditionell IT-säkerhet håller inte måttet längre, nu behövs nya grepp

Sven-Eric Wikström, Sales manager på Orange Cyberdefence, utvecklar de utmaningar vi ser ur ett hotperspektiv. Därefter beskrivs de olika metoder som en angripare kan använda sig av och vilka de vanligaste utmaningarna är med att skydda sig mot dessa olika metoder. Alla organisationer behöver förstå hur attacker går till för att kunna ta rätt beslut om hur man skyddar just sin organisation.

Avslutningsvis förklaras hur du som företagare kan bygga en säkrare IT-miljö i olika steg, för att skydda dig mot de vanligaste teknikerna som en attackerare använder.

Moderator: Erik-Wilhelm Graef Behm, Area & Investment Manager ICT, Business Region Göteborg ICT och vice ordförande GREAT.

Anmäl deltagande nedan,  zoom länk kommer att distribueras senare i veckan.

Välkommen!


Måndagen 4 maj arrangerade GREAT, Business Region Göteborg och Teknikföretagen ett väldigt intressant webinar om Cybersecurity,

Presentationerna hittar ni under respektive persons foto.

 

Erik-Wilhelm Graef Behm, Area & Investment Manager ICT, Business Region Göteborg ICT och vice ordförande i GREAT, inledde mötet med en kort presentation om föreningen. Erik modererade också webinariet.

Här ligger Eriks presentation

 

Patrik Sandgren, ansvarig för digitaliseringsområdet på Teknikföretagens Näringspolitiska avdelningar, gav oss en överblick över hur stort hotet är för cyberattacker i Sverige.

Patriks presentation hittar du här

Patrik ville tipsa om följande länkar;

Cyberssäkerhetguide

Cyberhoten mot företagen

Sven-Eric Wikström, Sales Manager Orange Cyberdefense, gav oss en genomgång över vilka utmaningar som finns och vad man kan göra åt dem.

Sven-Erics presentation ligger här.

Event

2020-05-04

08:00 - 09:00