Cybersecurity och informationssäkerhet

Varför har cybersecurity blivit hett och aktuellt och informationssäkerhet en fråga för en styrelse och ledning?

Program

GREAT seminarium om cybersecurity och informationssäkerhet.

Innehåll

  • Varför har cybersecurity blivit hett och aktuellt och informationssäkerhet en fråga för en styrelse och ledning?
  • Hur kommer man igång och vad krävs för att säkra verksamheten?
  • Hur ser hotbilden mot svenska företag ut?
  • Systematiskt informationssäkerhetsarbete ger affärsnytta
  • Teknisk säkerhet

Talare

  • Per-Olov Humla, Head of Cyber Security HiQ
  • Rose-Mharie Åhlfeldt, Bitr. prefekt/Bitr. professor, Institutionen för informationsteknologi, Högskolan i Skövde
  • Jonas Gustavsson, Datacenter Solution Architect, Proact
  • Patrik Sandgren, Ansvarig Digitalisering, Näringspolitik, Teknikföretagen

Vi avslutar med en paneldebatt modererad av Erik-Wilhelm Graef Behm, Establishment Strategist, Region Halland och styrelseledamot i GREAT

Seminariet kommer att vara ett hybridmöte, det fysiska mötet hålls på HiQ Göteborgs kontor, Östra Hamngatan 24.


Sammanfattning

Vi fick oss till livs en väldigt massa viktig information, här ligger samtliga presentationer.

Erik-Wilhelm Graef Behm, Region Halland och GREAT

Per-Olov Humla, HiQ

Rose-Mharie Åhlfeldt, Högskolan i Skövde

Jonas Gustavsson, Proact

Patrik Sandgren, Teknikföretagen

Vill man hellre titta på seminariet i sin helhet så ligger det på GREAT:s YouTube kanal.

 

Event

2021-11-16

08:30 - 10:30