Bredbandsutbyggnad är samhällsbygge

För tionde året i rad arrangerar GREAT den årliga kommundagen där samhällsbygge genom bredbandsutbyggnad diskuteras

Program

Konferensrum: PARIS 

PTS Bredbandskartläggning – Jens Ingman, PTS förklarar hur uppföljningen av bredbandsmålen för 2020 och 2025 går till och vad som skiljer de både målen åt.

Emma Nörler Trautmann, PTS – Kommunerna har en nyckelroll för bredbandsutbyggnaden i Sverige. Det konstaterar PTS i rapporten ”Kommuners roller och ett undantag från den kommunala lokaliseringsprincipen”.

PTS har dessutom tagit fram en vägledning kring kommuners agerande på bredbandsmarknaderna som baseras på slutsatserna i rapporten och den ska Emma Nörler Trautmann presentera.

Peter Haglund, Sektionschef Infrastruktur och fastigheter, Avdelning Tillväxt och samhällsbyggnad, Sveriges Kommuner och Landsting – Nu lägger vi grunden för smarta samhällen! – SKL presenterar tankar om hur vi kan gå tillväga för att dra nytta av digitaliseringens potential

10:30 – 11:00 – Paus

Digitalisering via sensorteknik – Marcus Ternstedt, Sensapp

Konkreta exempel på hur kommuner kan arbeta med sensortekniken för att skapa effektivisering inom de egna verksamheterna samt öppna upp möjligheter för privata företagare och kommuninvånare.

”Affärsutveckling för fiberföreningar” Västra Götalandsregionen har undersökt hur fiberföreningarna i länet ser på sin framtid. Konsulten Stefan Thuresson redovisar förutsättningar, utmaningar och möjligheter för de lokalt ägda näten.

 

Kaffe & macka serveras från 08.30


Den 10:e kommundagen i GREAT:s regi samlade ett fyrtiotal åhörare för att lyssna på spännande föredrag. Ledorden för dagen var samarbete, dela kunskap och tänka nytt. Vi fick oss till livs en hel del spännande initiativ och mycket intressant att fundera över i vår egen vardag.

Eric Åkerlund, Regional bredbandskoordinator, Västra Götaland, inledde dagen med att presentera GREAT och uppmana de som ännu inte är medlemmar att gå med.  GREAT 

Jens Ingman, PTS, presenterade bredbandskartläggningen och förklarade hur uppföljningen av bredbandsmålen för 2020 och 2025 går till samt vad som skiljer de både målen åt. Jens presentation ligger här.

 

Emma Nörler Trautmann, PTS, anser att kommunerna har en nyckelroll för bredbandsutbyggnaden i Sverige. Emma var projektledare för rapporten ”Kommuners roller och ett undantag från den kommunala lokaliseringsprincipen”.

Emmas presentation ligger här

Peter Haglund, Sektionschef Infrastruktur och fastigheter, Avdelning Tillväxt och samhällsbyggnad, Sveriges Kommuner och Landsting, presenterade tankar om hur vi kan gå tillväga för att dra nytta av digitaliseringens potential.

Peters tankar hittar man här 

Digitalisering via sensorteknik – Marcus Ternstedt, Sensapp. Här fick vi se konkreta exempel på hur kommuner kan arbeta med sensortekniken för att skapa effektivisering inom de egna verksamheterna samt öppna upp möjligheter för privata företagare och kommuninvånare. Det var allt från jordgubbsodlare till halvtomma papperskorgar.

Marcus presentation hittar man här 

”Affärsutveckling för fiberföreningar” Västra Götalandsregionen har undersökt hur fiberföreningarna i länet ser på sin framtid. Konsulten Stefan Thuresson pratade om förutsättningar, utmaningar och möjligheter för de lokalt ägda näten.

Kolla in Stefans presentation här 

Event

2019-04-26

09:00 - 12:00

Scandic Europa, Nils Ericsonsgatan, Göteborg, Sverige