Bredbandsutbyggnad är samhällsbygge

För tionde året i rad arrangerar GREAT den årliga kommundagen där samhällsbygge genom bredbandsutbyggnad diskuteras

Program

Konferensrum: PARIS 

PTS Bredbandskartläggning – Jens Ingman, PTS förklarar hur uppföljningen av bredbandsmålen för 2020 och 2025 går till och vad som skiljer de både målen åt.

Emma Nörler Trautmann, PTS – Kommunerna har en nyckelroll för bredbandsutbyggnaden i Sverige. Det konstaterar PTS i rapporten ”Kommuners roller och ett undantag från den kommunala lokaliseringsprincipen”.

PTS har dessutom tagit fram en vägledning kring kommuners agerande på bredbandsmarknaderna som baseras på slutsatserna i rapporten och den ska Emma Nörler Trautmann presentera.

Peter Haglund, Sektionschef Infrastruktur och fastigheter, Avdelning Tillväxt och samhällsbyggnad, Sveriges Kommuner och Landsting – Nu lägger vi grunden för smarta samhällen! – SKL presenterar tankar om hur vi kan gå tillväga för att dra nytta av digitaliseringens potential

10:30 – 11:00 – Paus

Digitalisering via sensorteknik – Marcus Ternstedt, Sensapp

Konkreta exempel på hur kommuner kan arbeta med sensortekniken för att skapa effektivisering inom de egna verksamheterna samt öppna upp möjligheter för privata företagare och kommuninvånare.

”Affärsutveckling för fiberföreningar” Västra Götalandsregionen har undersökt hur fiberföreningarna i länet ser på sin framtid. Konsulten Stefan Thuresson redovisar förutsättningar, utmaningar och möjligheter för de lokalt ägda näten.

 

Kaffe & macka serveras från 08.30

Event

2019-04-26

09:00 - 12:00

Scandic Europa, Nils Ericsonsgatan, Göteborg, Sverige

Anmälan

För att anmäla dig eller någon annan fyller du i formuläret nedan.
Välj antal platser och ange uppgifter för varje deltagare, inklusive dig själv.
Den som anmäler behöver inte vara deltagare på aktiviteten.
Alla anmälda deltagare kommer att få en bekräftelse på registreringen via e-post.

Tack!

Vi skickar en bekräftelse med e-post till alla anmälda deltagare, kolla gärna att den kommit.

Vi ses snart!