Bredbandsutbyggnad är samhällsbygge

GREAT:s årliga kommundag blir återigen ett online event. Länk till digital plattform kommer senare att skickas till de som anmäler sig nedan.

Program

Agenda:

  • Eric Åkerlund, samordnare av strategiska bredbandsfrågor mellan VGR, länsstyrelsen, kommuner, operatörer och organisationer, presenterar PTS bredbandskartläggning med fokus på läge och trender i Västra Götaland.
  • PTS; Bredbandsstödet från PTS. Hur blev det 2020 och vad kan vi förvänta oss 2021? Sara Lidbaum, Kommunikationsansvarig/utredare, Avdelningen för bredbandsstöd, Post- och telestyrelsen (PTS)
  • Therese Balksjö, enhetschef för enheten Uppkopplat Samhälle, RISE, har gjort en scenario analys om framtidens uppkopplade samhälle, som hon presenterar.

Välkommen!


GREAT:s kommundag – vi fick många spännande presentationer.

Sofia Söder hälsade oss välkomna därefter tog Eric Åkerlund vid och pratade om bredbandsläget i Västra Götaland. Här ligger Erics bilder.

Sara Lidbaum från PTS uppmanade alla att söka bredbandsstöd i år när det är så mycket mer medel till förfogande. Här ligger Saras bilder men hon vill även tipsa om den här länken. Där finns både ”bredbandsstödets ABC” och inspelningen från PTS webinar den 13 april, samt presentationen till denna, där de gick igenom ännu mer detaljer kring ”regler”.

Avslutningsvis fick vi en inspirationsföreläsning av Therese Balksjö, enhetschef för Uppkopplat samhälle på RISE, som gjort en scenario analys om framtidens uppkopplade samhälle.

Hela seminariet finns på GREAT:s Youtube kanal att titta på i efterhand.

 

 

Event

2021-04-22

09:00 - 11:00