Bli medlem

Fyll i nedanstående uppgifter, de kommer att ligga till grund för den presentation vi gör av föreningens medlemmar. Så här ser det ut!

Ansökan kommer att behandlas på nästa styrelsemöte. Medlemsavgiften är 10,000 kr. Välkommen!

Kommunikation är en nödvändighet i ett modernt samhälle. För att det ska vara möjligt att erbjuda digitala tjänster krävs IT-infrastruktur. En väl utbyggd IT-infrastruktur bidrar till en stärkt regional och lokal konkurrenskraft. GREAT är en intresseförening som arbetar för att utveckla IT-infrastrukturen i Västsverige.

Tack för Din ansökan! Vi behandlar alla ansökningar manuellt, så det kan dröja ett tag innan just Din ansökan behandlas. Vi hoppas att Du har tålamod med oss, vi behöver också en kopp kaffe ibland. 😉