Higab AB

Adress
Åvägen 17F
402 23, Göteborg

Kontaktperson
Maritha Enström

Telefon
+46730723175

Besök webbplats

Higab är ett fastighetsbolag som ägs till 100 procent av Göteborgs Stad genom Göteborgs Stadshus AB. Vi är moderbolag inom Lokalkoncernen med dotterbolagen Förvaltnings AB GöteborgsLokaler, Göteborgs Stads Parkerings AB och Älvstranden Utveckling AB.
Higab äger och förvaltar många av de hus som är karaktäristiska för staden och som innehåller vitala och viktiga verksamheter. Feskekôrka, Konserthuset, Gamla Ullevi och Stora Teatern är några exempel. Totalt uppgår fastighetsbeståndet till cirka 300 byggnader om drygt 670 000 kvadratmeter. 31 av husen är byggnadsminnen.
Vi erbjuder ändamålsenliga lokaler till verksamheter inom Göteborgs Stad, andra offentliga aktörer och små och medelstora företag. Vi arbetar nära stadens övriga bolag och förvaltningar då vi alla har uppdraget att bidra till Göteborgs utveckling.