Kan en digital tvilling lösa problem innan de händer?

I den här seminarieserien fortsätter GREAT titta vidare på olika infallsvinklar kring digitala tvillingar. Länk till online möte kommer att skickas till de som anmäler sig i vanlig ordning, längst ner på sidan.

Program

Göteborgs stad bygger just nu en digital tvilling – en virtuell representation av staden som kommer att göra det lättare att visualisera och simulera olika stadsutvecklingsprojekt. I det virtuella Göteborg finns möjlighet att addera information och funktioner i staden, testa sig fram för att se vilken lösning som fungerar bäst. En digital tvilling har potential att identifiera framtida möjligheter samt att lösa problem – innan de uppstår.

En av framgångsfaktorerna för en väl fungerande digital tvilling är samverkan mellan företag och organisationer som genom att dela sin information föder den digitala tvillingen med relevant data. Det är först då den kan nå sin fulla potential. I Göteborg är vi bra på att samverka för att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Företrädare för  Volvo Cars, Göteborg & Co och Virtual Gothenburg Lab kommer att presentera vad det ser för möjligheter med Göteborgs digitala tvilling, och vad de och andra företag kan bidra med för att lösa gemensamma problem och hitta nya möjligheter.

Välkommen!

Event

2021-05-12

09:00 - 11:00

Anmälan

För att anmäla dig eller någon annan fyller du i formuläret nedan.
Välj antal platser och ange uppgifter för varje deltagare, inklusive dig själv.
Den som anmäler behöver inte vara deltagare på aktiviteten.
Alla anmälda deltagare kommer att få en bekräftelse på registreringen via e-post.

Tack!

Vi skickar en bekräftelse med e-post till alla anmälda deltagare, kolla gärna att den kommit.

Vi ses snart!