Kan en digital tvilling lösa problem innan de händer?

I den här seminarieserien fortsätter GREAT titta vidare på olika infallsvinklar kring digitala tvillingar. Länk till online möte kommer att skickas till de som anmäler sig i vanlig ordning, längst ner på sidan.

Program

Göteborgs stad bygger just nu en digital tvilling – en virtuell representation av staden som kommer att göra det lättare att visualisera och simulera olika stadsutvecklingsprojekt. I det virtuella Göteborg finns möjlighet att addera information och funktioner i staden, testa sig fram för att se vilken lösning som fungerar bäst. En digital tvilling har potential att identifiera framtida möjligheter samt att lösa problem – innan de uppstår.

En av framgångsfaktorerna för en väl fungerande digital tvilling är samverkan mellan företag och organisationer som genom att dela sin information föder den digitala tvillingen med relevant data. Det är först då den kan nå sin fulla potential. I Göteborg är vi bra på att samverka för att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Företrädare för  Volvo Cars, Göteborg & Co och Virtual Gothenburg Lab kommer att presentera vad det ser för möjligheter med Göteborgs digitala tvilling, och vad de och andra företag kan bidra med för att lösa gemensamma problem och hitta nya möjligheter.

Välkommen!


Styrelseledamoten i GREAT, Joakim Hökegård hälsade välkommen med dessa slides.

Monica Ek, Virtual Gothenburg Lab, berättade om arbetet med en digital tvilling till Göteborgs Stad. Hennes slides hittar man här.

Niklas Masuch, Göteborg & Co presenterade arbetet med att göra turistnäringen mera digital. Hans presentation ligger här.

Jonas Rönnkvist, Volvo Cars, beskrev alla de olika användningsområden som digitala tvillingar används på när det gäller automotive. Kolla på hans slides här.

Webinariet filmades och man kan se det på GREAT:s YouTube kanal.

Event

2021-05-12

09:00 - 11:00