Digital tvilling, förändringskraft för organisationen och staden

Webinariet kommer att ske online, länk längst ner på sidan

Program

Välkommen till en seminarieserie om digitala tvillingar. Visual Arena och byBrick inleder serien med fokus på hur man kan använda en digital tvilling för att förstå, förutse och följa upp komplexa processer i städer och organisationer.

 

Agenda

Inledning från GREAT – Joakim Hökegård, HiQ

Virtual Gothenburg Lab

Virtual Gothenburg Lab är ett Vinnovafinansierat testbäddsprojekt kopplat till stadens digitala tvilling Virtuella Göteborg. Testbädden utvecklas för att ge stöd åt Göteborg Stad verksamhet inom stadsutveckling med syfte att förbättra förutsättningar för analys, insikt, planering, beslutsfattande, lärande, kommunikation, samskapande och delaktighet.
Hur kan vi tillgängliggöra den digitala tvillingen? Hur kan vi arbeta med stadsutveckling genom att använda den digitala tvillingen?

Monica Ek Projektledare Visual Arena

Datadriven affärsutveckling med en digital tvilling 

Med en modell för en digital tvilling av organisationen skapar man bättre förutsättningar att optimera verksamheten och man kan skapa stora vinster genom rätt prioritering i exempelvis IT-verksamheten med tydligt fokus på de verkliga affärsmålen.

  • Hur kopplar man verksamhetens strategier till sina IT-investeringar?
  • Hur ser man till att prioritera rätt projekt och initiativ?
  • Hur kan man mäta framsteg och framgång i transformationsresan?

 

Mats Hultman är Senior Managementkonsult och VD på byBrick Management.

 

Välkommen till ett GREAT virtuellt möte!

Här ligger länken till mötet

eller skicka ett mail till info@great-it.se

Här kan du se en liten kort film om eventet. 


Hela seminariet Digital tvilling, förändringskraft för organisationen och staden ligger nu på GREAT:s YouTube kanal

Och här hittar du den presentation som gjordes GREAT digital tvilling 201028

Event

2020-10-28

08:00 - 09:00