Digital kraftsamling, stora förändringar i hela samhällssystemet

Kraftsamling digitalisering innebär att nyckelaktörer samverkar, driver och agerar för att öka takten i genomförandet. Digitalisering bidrar till att öka företagens konkurrenskraft, öka effektivisering i offentlig verksamhet och till nya lösningar för ett fossiloberoende samhälle.

Program

Västra Götalands nya regionala utvecklingsstrategi 2021-2030, RUS, är nu beslutad. Den har fyra kraftsamlingar för de närmaste fyra åren, varav en är Kraftsamling Digitalisering.

Maria Larsson, samordnare Kraftsamling Digitalisering beskriver den mer utförligt.

Västra Götalandsregionen sjösätter nu sin nya spännande digitaliseringsstab som också har ett territoriellt ansvar.

Ann-Marie Schaffrath, Digitaliseringsdirektör, beskriver hur det kommer att bli och om varför.

Välkommen!

Länk till virtuellt möte kommer att distribueras till de som anmäler sig nedan.


Digital kraftsamling innebär stora förändringar i hela samhällssystemet. Tore Johnsson berättade om sitt arbete som digitaliseringssamordnare och han informerade också om GREAT som organisation. Titta på hans slides här.

Vi fick en genomgång av hur VGR satsar på digitalisering för att leva upp till den numera klubbade strategin fram till 2030. Maria Larsson som är samordnare av Kraftsamling Digitalisering guidade oss igenom planerna. Här ligger hennes slides.

Ann-Marie Schaffrath, Digitaliseringsdirektör, berättade om den nya digitaliseringsstaben. Hennes presentation ligger här.

Missade du seminariet eller vill titta på det igen så ligger det på GREAT:s YouTube kanal.

Event

2021-05-27

08:00 - 09:00