Datadriven turism: Återuppliva Nordic City Travel med realtidsdata

Inbjudan till webinar med Göteborg & Co och Mastercard
OBS! Anmälan direkt till Gbg & Co via länken nedan!

Finns det en möjlighet att stödja snabbare turismåterhämtning i Norden genom att få tillgång till realtidsdata, förstå resenärens preferenser och utnyttja vad vår region ger som en konkurrensfördel för prioriterade segment och marknader? Finns det en möjlighet att dra nytta av synergier och avkastning för kollektiva fördelar?

Program

Göteborg & Co bjuder in till webinar

Webbinariet samlar tankeledare från Mastercard-organisationen och bortom för att diskutera motiveringen för ökad användning av datadrivna beslut och regionalt samarbete om turismstillväxt och ekonomisk motståndskraft med fokus på att ta itu med turismåterhämtningen i Norden. Peter Grönberg, VD Göteborg & Co, kommer att diskutera hur Göteborg stärker sina erbjudanden som en destination genom att förstå viktiga resenärssegment, avsikter och preferenser. Partnerskapet är en del av Mastercards åtagande att arbeta med städer över hela världen.

Obs! Detta är ett Göteborg & Co event, så anmälan sker via länk nedan och inte till GREAT

ANMÄLNINGSLÄNK TILL WEBINARIET

Eventet är inte fullbokat, anmälan ska göras till Gbg & Co via länken ovan. 


Event

2021-05-20

12:30 - 14:00