A GREAT DAY 2020

GREAT DAYS AHEAD är årets tema med utgångspunkt i ”Data som tjänst”.

Program

”GREAT days ahead”, hur vi som samhälle med hjälp av öppna data eller data som kommersiell tjänst kan bygga nya tjänster och tillämpningar för bättre välfärd och ett starkare regionalt näringsliv.

I skuggan av Corona-krisen ser vi hur vissa sektorer drabbats hårt, medan andra där digitalisering kommit längre och är mer tillämpligt kan arbeta vidare. Besöksnäringen drabbades av naturliga skäl hårt. Det är en sektor med många mindre aktörer utan resurser eller kompetens kring hur man nyttjar digitala tjänster. Besök och turism är samtidigt en viktig näring för Göteborgsregionen.

Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen aggregerar stora volymer data, tillsammans med många andra myndigheter. Genom att tillgängliggöra data för alla skapas helt nya möjligheter att skapa nya tjänster utifrån avancerad dataanalys. Egentligen är det bara fantasin som sätter gränser för vad man kan göra. Samtidigt finns det en rad aspekter på sådan data, hur maskar man den så man skyddar personlig integritet, kvalitetssäkring och olika juridiska aspekter?

På temat ”GREAT Days ahead” pratar vi om hur vi skall få igång Göteborgsregionen igen efter Corona och hur vi gör det med hjälp av datadrivna tjänster. Vi blandar offentliga verksamheter med privat näringsliv för att visa hur allting hänger ihop och hur vi kan dra nytta av varandra.

Just nu arbetar vi med att boka upp talare och arbeta fram ett detaljerat program, mer information kommer snart.

GREAT gänget.

Event

2020-09-04

08:00 - 11:00

Lindholmen Conference Centre, Lindholmspiren, Göteborg, Sverige

Anmälan

För att anmäla dig eller någon annan fyller du i formuläret nedan.
Välj antal platser och ange uppgifter för varje deltagare, inklusive dig själv.
Den som anmäler behöver inte vara deltagare på aktiviteten.
Alla anmälda deltagare kommer att få en bekräftelse på registreringen via e-post.

Tack!

Vi skickar en bekräftelse med e-post till alla anmälda deltagare, kolla gärna att den kommit.

Vi ses snart!