A GREAT DAY 2019

Västsverige ska bli bäst på digitalisering!

Program

Sveriges regering har gått ut med ett direktiv om att vi i Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitalisering för att öka Sveriges konkurrenskraft och samtidigt bidra till ett mer hållbart samhälle. Enligt amerikanska Future Trend Institute är Göteborg världens näst smartaste stad efter Köpenhamn. Föreningen GREAT verkar för att Västsverige ska vara Nr 1!

Det västsvenska näringslivet konkurrerar på en världsmarknad med innovation och spetsteknik. På ”A GREAT DAY” den 6:e september får du lyssna till västsvenska företag och organisationer som erbjuder världsledande produkter och lösningar och hur de arbetar med innovation och utveckling för att bli, och förbli bäst.
Du kommer också att få ta del av en ytterst kvalificerad paneldebatt med bland andra Sveriges energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman, samt företrädare för både forskning, och näringsliv.

”A GREAT DAY” visar vilka möjligheter och potential Västsverige erbjuder till samarbeten mellan företag, organisationer, region, stad och högskolor för att öka vår gemensamma konkurrenskraft.

Vår förhoppning är att du går från det här eventet med nya kontakter och kunskaper för att ta dig an framtiden.
Välkommen!

Program
08.00-08.30 Incheckning, kaffe & macka och mingel.

(Föreläsningarna börjar kl. 08.30 och slutar kl. 11.30)

Var kommer vi ifrån och vart är vi på väg?
Jerker Lindsten, ordförande på GREAT berättar om GREATs 15-åriga historia och om Internets och digitaliseringens utveckling – vad vi har åstadkommit och hur GREAT i framtiden ska bidra till det digitala samhällets utveckling, innovation och livskvalitet för individer, företag och organisationer.

Sverige ska bli bäst på att utnyttja digitaliseringens möjligheter
Anders Ygeman, Sveriges minister för energi och digitalisering inleder som extern talare A GREAT DAY om och vikten av att Sverige leder utvecklingen inom digitaliseringen.

Svensk forskning skapar tillväxt
Pia Sandvik, VD för RISE föreläste om den nära kopplingen mellan akademi, forskningsinstitut och näringsliv som är så viktig för att vi skall behålla vår tätposition.

Paneldebatt kring ämnet hur Västsverige ska bli bäst på digitalisering
Deltagare i paneldebatten:

  • Anders Ygeman, Energi- och digitaliseringsminister
  • Pia Sandvik, vd RISE
  • Johan Trouvé, vd Västsvenska Handelskammaren
  • Charlotta Gummeson, VD/CEO för Sahlgrenska Science Park
  • Patrik Andersson, vd Business Region Göteborg, BRG
  • Tord Hermansson, CEO Lindholmen Science Park
  • Jerker Lindsten, ordförande GREAT

Moderator: Joakim Hökegård, styrelseledamot GREAT

1928 Diagnostics – Outsmarting bugs
Susanne Staaf, grundare av 1928 Diagnostics berättar om hur ett företag på kort tid blivit världsledande inom sin nisch.

Innovation för att bli bäst
Mikael Rönnholm CEVT & Martin Högenberg CGI har båda två titeln ”Head of Innovation”, de kommer gemensamt att tala om sina erfarenheter kring innovation.

Utdelning av Årets GREAT initiativ. 


Event

2019-09-06

08:30 - 11:30

Lindholmen Conference Centre, Lindholmspiren, Göteborg, Sverige