A GREAT DAY 2019

Västsverige ska bli bäst på digitalisering!

Program

Sveriges regering har gått ut med ett direktiv om att vi i Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitalisering för att öka Sveriges konkurrenskraft och samtidigt bidra till ett mer hållbart samhälle. Enligt amerikanska Future Trend Institute är Göteborg världens näst smartaste stad efter Köpenhamn. Föreningen GREAT verkar för att Västsverige ska vara Nr 1!

Det västsvenska näringslivet konkurrerar på en världsmarknad med innovation och spetsteknik. På ”A GREAT DAY” den 6:e september får du lyssna till västsvenska företag och organisationer som erbjuder världsledande produkter och lösningar och hur de arbetar med innovation och utveckling för att bli, och förbli bäst.
Du kommer också att få ta del av en ytterst kvalificerad paneldebatt med bland andra Sveriges energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman, samt företrädare för både forskning, och näringsliv.

”A GREAT DAY” visar vilka möjligheter och potential Västsverige erbjuder till samarbeten mellan företag, organisationer, region, stad och högskolor för att öka vår gemensamma konkurrenskraft.

Vår förhoppning är att du går från det här eventet med nya kontakter och kunskaper för att ta dig an framtiden.
Välkommen!

Program
08.00-08.30 Incheckning, kaffe & macka och mingel.

(Föreläsningarna börjar kl. 08.30 och slutar kl. 11.30)

Var kommer vi ifrån och vart är vi på väg?
Jerker Lindsten, ordförande på GREAT berättar om GREATs 15-åriga historia och om Internets och digitaliseringens utveckling – vad vi har åstadkommit och hur GREAT i framtiden ska bidra till det digitala samhällets utveckling, innovation och livskvalitet för individer, företag och organisationer.

Sverige ska bli bäst på att utnyttja digitaliseringens möjligheter
Anders Ygeman, Sveriges minister för energi och digitalisering inleder som extern talare A GREAT DAY om och vikten av att Sverige leder utvecklingen inom digitaliseringen.

Svensk forskning skapar tillväxt
Pia Sandvik, VD för RISE föreläste om den nära kopplingen mellan akademi, forskningsinstitut och näringsliv som är så viktig för att vi skall behålla vår tätposition.

Paneldebatt kring ämnet hur Västsverige ska bli bäst på digitalisering
Deltagare i paneldebatten:

 • Anders Ygeman, Energi- och digitaliseringsminister
 • Pia Sandvik, vd RISE
 • Johan Trouvé, vd Västsvenska Handelskammaren
 • Charlotta Gummeson, VD/CEO för Sahlgrenska Science Park
 • Patrik Andersson, vd Business Region Göteborg, BRG
 • Tord Hermansson, CEO Lindholmen Science Park
 • Jerker Lindsten, ordförande GREAT

Moderator: Joakim Hökegård, styrelseledamot GREAT

1928 Diagnostics – Outsmarting bugs
Susanne Staaf, grundare av 1928 Diagnostics berättar om hur ett företag på kort tid blivit världsledande inom sin nisch.

Innovation för att bli bäst
Mikael Rönnholm CEVT & Martin Högenberg CGI har båda två titeln ”Head of Innovation”, de kommer gemensamt att tala om sina erfarenheter kring innovation.

Utdelning av Årets GREAT initiativ. 


A GREAT DAY 2019 – en succé IGEN! 450 engagerade deltagare och ett fantastiskt startfält gjorde det stora årliga eventet till ett jättebra möte.

Västsverige ska verkligen bli bäst på digitalisering, det fick vi höra från självaste Energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman. Vill ni höra vad han sa om detta så finns det på film här >>>

GREAT firade 15 år med flaggan i topp! Vi är lika relevanta som någonsin och är den neutrala plattformen för att driva IT-infrastrukturfrågor i Västsverige.

 

 

Jerker Lindsten, ordförande i GREAT och vd HiQ, Göteborg, inledde dagen med att prata om GREAT:s 15 åriga historia.

Hans presentation ligger här 2_A_GREAT_DAY_2019_Jerker_Lindsten

Energi- och digitaliseringsminister, Anders Ygeman talade under rubriken ”Sverige ska bli bäst på att utnyttja digitaliseringens möjligheter”.

3_A_GREAT_DAY_2019_Anders _Ygerman

Pia Sandvik, VD RISE talade om svensk forskning som skapar tillväxt samt alla de områden där det pågår forskning just nu.

Här hittar Du hennes presentation 4_A_GREAT_DAY_2019_Pia_Sandvik

En väldigt spänstig paneldebatt, ledd av GREAT:s styrelseledamot Joakim Hökegård, tog diskussionen till nästa nivå.

Panelen bestod av;

 • Anders Ygeman, Energi- och digitaliseringsminister, Pia Sandvik, VD RISE, Patrik Andersson, VD Business Region Göteborg, Johan Trouvé, VD Västsvenska Handelskammaren, Charlotta Gummesson, VD Sahlgrenska Science Park, Tord Hermansson, VD Lindholmen Science Park, Jerker Lindsten, ordf GREAT

Varje år genomför vi en enkätundersökning efter A GREAT DAY, återkopplingen att många vill ha en lång kafferast för att hinna mingla har vi hörsammat.

Bättre mingel får man letar efter!

Susanne Staaf, COO, 1928 Diagnostics AB, presenterade sitt företag som är en innovation som kan leda hur långt som helst. Bas i Göteborg.

6_A_GREAT_DAY_2019_Susanne_Staaf

Mikael Rönnholm, Head of Innovation, CEVT och Martin Högenberg, Head of Innovation, CGI, pratade om Innovation för att bli bäst. Bas i Göteborg.

7_A_GREAT_DAY_2019_Rönnholm_Högenberg

Årets GREAT initiativ delades ut för 10:e året i rad. 2019 gick priset till AI Innovation of Sweden med motiveringen:

Den 5e februari i år invigdes, här på Lindholmen Science Park,
”AI Innovation of Sweden” som arbetar för samverkan mellan företag, myndigheter och akademi där såväl stora som mindre aktörer har en plats. AI Innovation är också en mötesplats där olika verksamheter möts och kan dela med sig av sina kunskaper.
Det är en satsning som syftar till att stärka Sveriges position och konkurrenskraft inom nya teknik- och kompetensområden. Vi är glada och stolta över att starten för denna satsning görs här i Göteborg

 • Maria Fuxborg – ledde förarbetet vilket lade grunden till AI Innovation of Sweden
 • Martin Svensson – leder etablering av det nationella programmet AI Innovation of Sweden
 • Tord Hermansson – styrelseordförande i AI Innovation of Sweden och även VD för Lindholmen Science Park AB
 • Stefan Göthberg, verksamhetsansvarig GREAT

Event

2019-09-06

08:30 - 11:30

Lindholmen Conference Centre, Lindholmspiren, Göteborg, Sverige