integritet

Datainspektionen blir Integritetsskyddsmyndigheten

Regeringen tillför Datainspektionen 30 miljoner för att stärka arbetet med den personliga integriteten. Myndigheten kommer byta namn till Integritetsskyddsmyndigheten och ges i uppdrag att agera stödjande och…

Den nya Dataskyddsförordningen – en källa till både utmaningar och möjligheter

Förhandlingarna om Europeiska Unionens nya Dataskyddsförordning är nu slutförda. Förordningen kommer att träda ikraft och ersätta personuppgiftslagen någon gång i början av år 2018. Svenska företag och…

Copyright © 2012 GREAT. All rights reserved