digitalisering

Så skapar VGR smartare vård

För Västra Götalandsregionen handlar vårdens digitalisering mindre om it och mer om lyhördhet och ledarskap. Här ersätts byråkratiska nej med innovativa ja. Läs mer >>>

Satsningar på digitalisering av den smarta staden

Digitaliserad planprocess samt öppna data är två av de prioriterade områdena inom samverkansprogrammet Smarta städer. Flera satsningar med digitaliseringstema har nu fått finansiering via Vinnova. Läs mer…

Trendspaning från CES 2017 i Las Vegas

Platserna till trendspanings seminariet gick åt som smör i solsken. Fullt hus på Visual Arena där Jerker Lindsten, ordförande i GREAT tillika vd på HiQ i Göteborg,…

”Det måste bli lättare att få fram journaler”

Att rädda liv måste väga tyngre än rädslan att digital information ska missbrukas. Personal inom vård och omsorg måste snabbt få viktig och korrekt information för att…

Digitala Göteborg – Göteborgs Stads väg till e-samhället

  Göteborgs Stad har gjort en film om digitaliseringens möjligheter för att utveckla service till boende, besökare och företag. Se den här >>>

Copyright © 2012 GREAT. All rights reserved