bredbandsstrategi

Framtida stödinsatser på bredbandsområdet

  Utbyggnaden av bredband i Sverige har nu kommit till ett sådant skede att det blir svårt att åstadkomma en effektiv utbyggnad i kvarvarande områden genom en…

Samhällsutveckling är bredbandsutbyggnad, 4 maj 2017

För åttonde gången anordnades halvdagsseminariet ”Bredbandsutbyggnad är Samhällsutveckling”. I år hölls konferensen på Elite Park Hotel. Det var många som hade hörsammat kallelsen, 49 personer var anmälda…

Allt fler kommuner planerar sin bredbandsutbyggnad

Nio av tio kommuner har upprättat, uppdaterat eller påbörjat arbetet att ta fram en bredbandsstrategi. Det visar Post- och telestyrelsens (PTS), Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) och…

Fullsatt i Stenhammarsalen för att lyssna på ämnet IoT (Internet of Things)

Den 28 augusti arrangerade GREAT säsongens första event på Konserthuset i Göteborg. Ämnet för dagen var Always connected 2.0 – Internet of Things. Det var ett digert…

Effektivare användning av statens bredbandsinfrastruktur

En särskild utredare ska se över möjligheterna att effektivisera användningen av de statligt ägda bredbandsnäten genom förbättrad samordning mellan bredbandsverksamheterna hos Trafikverket, Affärsverket svenska kraftnät, Vattenfall AB…

Lätt hitta internetleverantör med nya Bredbandskartan

Ska du köpa internetabonnemang? I den nya versionen av Bredbandskartan kan du se vilka som säljer abonnemang där du bor. Du kan även se om din kommun…

Copyright © 2012 GREAT. All rights reserved