bredband

Bredband är samhällsutbyggnad 2018-04-12

12 april höll GREAT det årligen återkommande seminariet ”Bredband är samhällsutbyggnad” i BRG:s lokaler på Norra Hamngatan. På programmet stod mycket rapportering från olika samarbetsorgan och myndigheter, alla till…

Nöjdare företag i kommuner med snabbt bredband – lägesuppdatering 2017

Vid en jämförelse av Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet med Post- och telestyrelsens kartläggning av företagens tillgång till snabbt bredband fann Bredbandsforum ett tydligt samband både 2014, 2015 och 2016. I de kommuner där företagen…

VGR bra på att främja bredbandsbygge

Sedan 2015 delar EU-kommissionen ut ett årligt pris till framgångsrika bredbandsprojekt. – Tillsammans med två andra europeiska projekt gick vi till final i kategorin ”Innovativa affärsmodeller och…

Var har flest tillgång till 100 Mbit/s?

Två tredjedelar av alla hushåll och företag i Sverige hade tillgång till bredband på minst 100 Mbit/s i oktober 2015. Det rapporterar bredbandskartläggningen som presenterades i dag…

Snabb fiberutbyggnad i Västra Götaland men en bit kvar

Västra Götaland är ett av de län som har  ökat bredbandstillgången snabbast  under det gångna året. Det visar Post- och telestyrelsens (PTS) bredbandskartläggning för 2015. Göteborg har…

Dags igen att känna Bredbandssverige på pulsen

Ännu en gång kommer här vår efterlängtade rapport om fast bredband i Sverige. Denna gång med statistik som visar en god utveckling och höga hastigheter. Men finns…

Lägg ner kommunernas surfzoner – satsa pengarna på bredband

I en debatt artikel i Computer Sweden hoppas Carl-Johan Rydén, reglerings- och public affairsansvarig, Tele2 Sverige och Ulf Emanuelli, public affairsansvarig, Telenor Sverige på fortsatt stort och välriktat kommunalt…

Vi har råd med digitala motorvägar i hela landet

  Bredband. Det uppskattas att det skulle kosta 10-15 miljarder kronor att förse Sveriges landsbygd med fiberkabel. Ungefär motsvarande kostnaden för Hallandsåsen. Men den digitala klyftan måste…

Regional bredbandskonferens

Många fiberföreningar har bildats de senaste åren och det finns ett hundratal i fortsatt kö för att söka stöd för fiberutbyggnad. Det krävs väldigt mycket av föreningarna…

Fortsatt stark efterfrågan på snabbt bredband

Av de 14,4 miljoner mobilabonnemang som fanns i slutet av 2014 har 4 miljoner använt 4G-tjänster, vilket är en ökning med 2,5 miljoner abonnemang. Det visar Post-…

Copyright © 2012 GREAT. All rights reserved