Välfärdssamhället 2.0

Välfärdssamhället 2.0

E-samhället – Område Välfärd

Ny teknik, digitalisering och internet öppnar upp många möjligheter för människor, företag och samhället i stort. Arbetet med att hitta nya effektiva arbetssätt och smarta tjänster inom kommuner, landsting och stat utvecklas snabbt. I vissa områden snabbt, och i andra områden betydligt långsammare.
SKLs övergripande mål med satsning på E-samhälle är en enklare vardag för privatpersoner och företag. Man strävar efter smartare och öppnare förvaltning som stödjer innovationer och delaktighet med högre kvalitet och effektivitet i verksamheterna. Arbetsområdena är många och sträcker sig ifrån att göra data tillgänglig för innovationer till att en dag kunna rösta digitalt i ett riksdagsval. Alla delar av ett samhälle täcks in om det så handlar om att digitalt kunna erkänna faderskap till ett barn, bygga ett hus med bygglovsansökan, anpassa läromedel för en elevs behov eller följa sina beviljade hemtjänstinsatser.
GREATs fokusgrupp kring E-samhället väljer att lägga fokus på välfärdsområdet inom skola, vård och omsorg, både på en offentlig och privat marknad. Inget av det hade varit möjligt utan en väl utbyggd IT-infrastruktur vilket alltid är syftet till vad GREAT gör.
Vi som ingår i fokusgruppen Välfärdssamhället 2.0 planerar och genomföra aktiviteter kring temat Välfärd. Vi kommer att omvärldsbevaka och följa trender för att hitta intressanta ämnen att lyfta till GREATs medlemmar och eventbesökare.

Tore Johnsson

Välfärdssamhället 2.0

Samordnare Digital agenda Västra Götaland, VGR

Tore kan allt om den digitala agendan och vet vilka kommuner som har bäst utbyggd IT-infrastruktur och varför.

Behrooz Malekzadeh

Välfärdssamhället 2.0

Vice President Region West, CGI Sverige AB

Behrooz är en passionerad digital ledare som gärna delar sin kunskap med andra och vill bidra till det digitaliserade samhället.

Är du intresserad av att ingå i GREATs fokusgrupp för E-samhälle och arbeta med dessa frågor och skapa intressanta och inspirerande aktiviteter, hör av dig till via mail till info@great-it.se
Obs! Att ingå i fokusgrupp kräver medlemskap i GREAT. Här kan du läsa mera om hur du blir medlem

Om GREAT

GREAT är en intresseförening som ska verka för utbyggnad av IT-infrastruktur i Västsverige.

Kontakt

Stefan Göthberg
GREAT
Kungsgatan 56
411 08 Göteborg

info@great-it.se