IT-infrastruktur

 

Det krävs infrastruktur för att nå det uppkopplade samhället.

IT-infrastrukturen i Västsverige skall vara bäst i Sverige och bland de 5 bästa regionerna i EU i jämförande internationella studier. För att nå detta mål  kommer GREAT fortsätta att verka för en fortsatt fiberförtätning, samt vara bollplank och informationsbärare för kommuner om samhällsnyttan i IT-infrastrukturen.
Gimmefibreday
GREAT arrangerar ”Gimme Fibre Day” varje år den 4 november. Detta EU arrangemang är ett sätt att fokusera på fiberuppkoppling, både till villor och flerbostadshus.
I GREAT samlas operatörerna som ska göra det möjligt att ytterligare bygga ut fibernätet, men också kommunerna som ställs inför krav på snabb utbyggnad från sina kommuninvånare. Det finns mycket som  kunskap som bredbandssamordnarna har som kan komma väl till pass när man funderar på bästa möjliga utbyggnad .
IT-infrastrukturgruppen arrangerar seminarium och möten som lyfter fram det senaste inom bredbandsutbyggnad.
Förslag och synpunkter lämnas till Payam Sedigh, Telia Infra & Erik Åkerlund, Bredbandssamordnare, VGR,  via info@great-it.se

Payam_Erik

VÄLKOMMEN! 

Om GREAT

GREAT är en intresseförening som ska verka för utbyggnad av IT-infrastruktur i Västsverige.

Kontakt

Stefan Göthberg
GREAT
Kungsgatan 56
411 08 Göteborg

info@great-it.se