Internet of Things

Internet of Things

Internet of Things IoT – sakernas internet.

Internet of Things, IoT, är ett samlingsbegrepp för den utveckling som innebär att maskiner, fordon, gods, hushållsapparater, kläder och andra saker förses med små inbyggda sensorer och datorer. Dessa kan uppfatta sin omvärld, kommunicera med den och på så sätt skapa ett situationsanpassat beteende och medverka till att skapa smarta, attraktiva och hjälpsamma miljöer, varor och tjänster.
En väl fungerande IT-infrastruktur är en förutsättning för sakernas internet, därför har GREAT IoT som ett av tre fokusområden. Vill du vara med i GREAT:s fokusgrupp för Internet of Things, hör av dig till Teresa Utkovic, Human-IT eller på info@great-it.se
GREAT arrangerar varje år i augusti A GREAT DAY – det är Teresa Utkovic, CEO Human IT och Jonas Larsson, Frontwalker, som håller samman frågorna om sakernas internet och därmed även ansvarar för program och innehåll för det stora mötet i augusti. Kom gärna med förslag på talare och ämne! 
Obs! Att ingå i fokusgrupp kräver medlemskap i GREAT. Här kan du läsa mera om hur du blir medlem