Verksamhet

GREAT saknar fast anställd personal, verksamheten bedrivs genom insatser av medlemmarna och med hjälp av inhyrda konsulter.

Det finns tre grupper som bevakar aktuella frågor;  It-infrastruktur, Välfärdssamhället 2.0 och Internet of Things. Här presenteras gruppledarna i de tre grupperna samt verksamhetsansvarig, adjungerad av styrelsen att hantera mer löpande ärenden inom styrelsens mandat, samt GREAT:s webmaster.

Stefan Göthberg
Verksamhetsansvarig

Seniorkonsult, Lean Sweden, Göteborg

Ansvarar för att hålla i hop alla aktiviteter och driva verksamheten framåt; administration, ekonomi, medlemmar, marknadsföring och kommunikation.

Payam Sedigh
IT-infrastruktur

Manager, Skanova

Payams mål är att kunna tillämpa och utveckla sina kunskaper och erfarenheter som jag har erhållit som konsult, verksamhetsutvecklare och nätplanerare.

Erik Åkerlund
IT-infrastruktur

Broadband Coordinator, VGR

Erik tror att det är möjligt med 100 % fiber, regeringen har satt som mål att 90 procent av landets hushåll och företag ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s fram till 2020.


Emma Axelsson
Välfärdssamhället 2.0

Förvaltningsansvarig, Framtidens Bredband

Emma brinner för att utveckla det uppkopplade välfärdssamhället där vi alla kan dra nytta av den tekniska utvecklingen som pågår nu.

Tore Johnsson
Välfärdssamhället 2.0

Samordnare Digital agenda Västra Götaland, VGR

Tore kan allt om den digitala agendan och vet vilka kommuner som har bäst utbyggd IT-infrastruktur och varför.

Jonas Larsson
Internet of Things

Sales Manager, Empir AB

Jonas intresserar sig för allt som har med det uppkopplade samhället att göra, maskin till maskin och allt som har med den digitalisering att göra.

Teresa Utkovic
Internet of Things

CEO Lexicon VD Human IT 

Teresa är handbollsanfallaren som blev it-konsult och älskar Big Data och den tekniska utvecklingen som det uppkopplade samhället utgör.


Lena Göthberg
Kommunikation & Web

GIGS by Lena G

Lena är en proselyt med rötterna i sjöfartsnäringen där hon arbetat med business intelligence och kommunikation.