Vad är GREAT?

Great-it_logo

GREAT är en intresseförening som arbetar för att utveckla IT-infrastrukturen i Västsverige, som anser att det behövs en ökad fokusering för att Västsverige skall fortsätta vara en ledande region inom IT-infrastruktur.

Föreningen består av ett 50-tal aktörer; operatörer, företag, föreningar, universitet och högskolor, kommuner samt kommunala och regionala bolag. Som medlem ingår man i ett professionellt nätverk och man har möjlighet att vara med att påverka samt utveckla Västsverige och dess IT-infrastruktur.

 Vision

GREAT verkar för det digitala samhällets utveckling, innovation och livskvalitet för individer, företag och organisationer.

 Mål

IT-infrastrukturen i Västsverige skall vara bäst i Sverige och bland de 5 bästa regionerna i EU i jämförande internationella studier.

 Affärsidé

Att driva debatt om IT-infrastruktur & digitaliseringen, verka för fortsatt fiberförtätning samt vara bollplank och informationsbärare för kommuner om samhällsnyttan i IT-infrastrukturen.

Om GREAT

GREAT är en intresseförening som ska verka för utbyggnad av IT-infrastruktur i Västsverige.

Kontakt

Stefan Göthberg
GREAT
Kungsgatan 56
411 08 Göteborg

info@great-it.se