Styrelse

Styrelsen väljs av årsmötet för ett år åt gången. Styrelsen ska inom ramarna för föreningens stadgar verka för att realisera föreningens verksamhetsmål. Styrelsen sammanträder minst en gång per kvartal på kallelse av ordföranden och är beslutsmässig om mer än hälften av antalet styrelseledamöter är närvarande.

Jerker Lindsten
Ordförande

VD, HiQ Göteborg

Som ordförande i föreningen och ansvarig för arbetsutskottet är Jerker verkligen ”spindeln i nätet”. Han brinner för it och anser att föreningen står för samhällsnytta.

Erik-Wilhelm Graef Behn
Vice ordförande

Area & Investment Manager, Business Region Göteborg, BRG
Erik är en förkämpe för etablering av företag, både nationella och internationella. Han driver verkligen frågorna om ICT i allmänhet & infrastruktur i synnerhet.

Payam Sedigh
Kassör

Nätchef region Väst, Telia Infra

Payam bygger nätverk, och har tagit på sig ansvaret att vara kassör i GREAT. Han vill gärna att föreningen utvecklar fler fokusområden så att fler blir engagerade.

Styrelse GREAT 2018

Jerker Lindsten, ordförande HiQ, Göteborg
Erik Behm-Graaf, vice ordförande Business Region Göteborg
Payam Sedigh, kassör Telia Infra
Behrooz Malekzadeh CGI
Johan Jerneborn ElTel Networks
Emma Axelsson Framtidens Bredband
Jonas Larsson Frontwalker
Johan Kilenius Fujitsu (ny)
Sofia Söder GothNet
Ante Baric Göteborg Stad
Joakim Hökegård HiQ, Göteborg (ny)
Teresa Utkovic Human IT
Malin Karlzén IP-Only
Mats Devert Transtema Group
Eric Åkerlund VGR
Tore Johnsson VGR
Martin Victorsson, adjungerad Vicomtel
Odd Wallér Wireless Cars (ny)
Jonas Rönnkvist Volvo Cars (ny)


Verksamhetsansvarig : 
Stefan Göthberg, Lean Göteborg
Adjungerade till styrelsen nomineras av styrelsen och är för närvarande: Stefan Göthberg och Martin Victorsson.

Valberedning: Stefan Göthberg, Lean Göteborg (sammankallande), Teresa Utkovic, HumanIT och Payam Sedigh, Telia Infra.

Om GREAT

GREAT är en intresseförening som ska verka för utbyggnad av IT-infrastruktur i Västsverige.

Kontakt

Stefan Göthberg
GREAT
Kungsgatan 56
411 08 Göteborg

info@great-it.se