Styrelse

Styrelsen väljs av årsmötet för ett år åt gången. Styrelsen ska inom ramarna för föreningens stadgar verka för att realisera föreningens verksamhetsmål. Styrelsen sammanträder minst en gång per kvartal på kallelse av ordföranden och är beslutsmässig om mer än hälften av antalet styrelseledamöter är närvarande.

Jerker Lindsten
Ordförande

VD, HiQ Göteborg

Som ordförande i föreningen och ansvarig för arbetsutskottet är Jerker verkligen ”spindeln i nätet”. Han brinner för it och anser att föreningen står för samhällsnytta.

Erik-Wilhelm Graef Behn
Vice ordförande

Area & Investment Manager, Business Region Göteborg, BRG
Erik är en förkämpe för etablering av företag, både nationella och internationella. Han driver verkligen frågorna om ICT i allmänhet & infrastruktur i synnerhet.

Göran Lundin
Kassör

Purchasing Development, Volvo Car Corporation
Göran brinner för Internet of Things, IoT, och har tagit på sig ansvaret för att leda den gruppen samt att attrahera nya medlemmar till GREAT.

Styrelse GREAT 2017

Jerker Lindsten, ordförande HiQ Göteborg
Erik Behm-Graf, vice ordförande Business Region Göteborg
Göran Lundin , kassör Volvo Car Corporation
Mikael Erhardsson Capacent (ny)
Berhooz Malekzadeh CGI (ny)
Johan Jerneborn ElTel Networks (ny)
Jonas Larsson Empir Väst
Emma Axelsson Framtidens Bredband
Ante Baric Göteborg Stad
Sofia Söder GothNet
Teresa Utkovic Human IT
Malin Karlzén IP-Only
Payam Sedigh Skanova
Fredrik Mellbin Svenska Mässan
Mats Devert Svenska Stadsnät
Eric Åkerlund VGR
Tore Johnsson VGR
Martin Victorsson Vicomtel

Adjungerade till styrelsen nomineras av styrelsen och är för närvarande:

Verksamhetsansvarig : Stefan Göthberg, Lean Göteborg

Valberedning: Stefan Göthberg, Lean Göteborg (sammankallande), Teresa Utkovic, HumanIT och Payam Sedigh, Skanova.

Om GREAT

GREAT är en intresseförening som ska verka för utbyggnad av IT-infrastruktur i Västsverige.

Kontakt

Stefan Göthberg
GREAT
Kungsgatan 56
411 08 Göteborg

info@great-it.se