Medlemsnytta

Great-it_logo

Varför ska man vara med i GREAT?

Som medlem i GREAT är man uppdaterad på vad som händer i branschen. Man får en möjlighet att vara med och påverka utvecklingen och att bredda sina kontaktytor och stärka sitt varumärke. Man får delta i, och kan anordna, seminarier samt ingå i ett professionellt, konkurrensneutralt nätverk och samarbeta kring kravställande, bidragsmöjligheter samt vad som ska göras, t.ex. bygga ut vita fläckar, rapporter, ökad kapacitet etc.

greatness

Medlemsavgift 10.000 kr per år för företag, kommun och organisation.

Ansök om medlemskap här