Bredbandsföreningar

Här lägger vi in ideella initiativ för att få och bygga bredband, både i tätort och landsbygd.