Bredbandsföreningar

Här lägger vi in ideella initiativ för att få och bygga bredband, både i tätort och landsbygd.

 

Om GREAT

GREAT är en intresseförening som ska verka för utbyggnad av IT-infrastruktur i Västsverige.

Kontakt

Stefan Göthberg
GREAT
Kungsgatan 56
411 08 Göteborg

info@great-it.se