Intressenter

Tillgång till fysisk infrastruktur för telefoni och bredband är ett krav för internet som bärare av kommunikation och tjänster. GREAT verkar för en ökad fiberanslutning till privata fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och villor. Boende ska ha möjlighet till det framtida samhället, samtidigt som man kan övervaka fastighetens energiförbrukning, larmsystem, vattentryck etc. Läs mer
För att det ska vara möjligt att använda och erbjuda digitala tjänster krävs god tillgång till fysisk infrastruktur. GREAT har fokus på regeringens övergripande mål för Sveriges digitala agenda, men målsättningen är att driva frågor om regional utbyggnad av it-infrastruktur. Läs mer
GREAT är ett nav för information om it-infrastruktur och bredband och Göteborgsregionens starkaste samlingspunkt för utbyggnad och kartläggning av it-infrastruktur. Läs mer
GREAT verkar för digitaliseringens utveckling genom att vara en knutpunkt för den regionala utvecklingen av it-infrastruktur. Läs mer...
GREAT utgör en neutral mötesplats för de företag som vill stärka Göteborgsregionens digitala agenda. Här finns möjligheter att kommunicera med beslutsfattare och att väcka konsumentkrav på utveckling av tjänster. Läs mer
GREAT vill bidra till att göra det enklare att sätta sig in i den digitala agendan och förstå vart man vänder sig med olika frågeställningar. Det kan gälla privat; hur man får bästa möjliga uppkoppling hemma, eller hur man kan vara uppkopplad när man förflyttar sig mellan arbete och bostad. Det kan också vara frågeställningar kring hur man ser till att det nystartade företaget är ständigt uppkopplat. GREAT är arenan för alla typer av digitala frågeställningar. Läs mer

Om GREAT

GREAT är en intresseförening som ska verka för utbyggnad av IT-infrastruktur i Västsverige.

Kontakt

Stefan Göthberg
GREAT
Kungsgatan 56
411 08 Göteborg

info@great-it.se