Välfärdssamhället 2.0 – Befintlig information, möjliggörare eller problem?

Välfärdssamhället 2.0 – Befintlig information, möjliggörare eller problem?

GREAT2018-09-27_BRG

Behrooz Malekzadeh, CGI, styrelsemedlem GREAT hälsade välkommen till Sahlgrenska huset, Sparreska våningen, som numera är hemvist för Business Region Göteborg, BRG. Behrooz satte scenen för dagens övning efter det att han informerat om GREAT. Här är hans presentation  1_Presentation_GREAT

Katarina Öryd och Åsa Wall, från avdelningen Välfärdsteknik på Göteborgs Stad, inledde dagens presentationer. De är av uppfattningen att tekniken är redan på plats, det är resten som är utmaningen.

Göteborgarna vill ha service och det ska vara enkelt, det är utgångspunkten.

Göteborgs stad har 55,000 anställda, varav 550 arbetar på Intraservice, där Katarina & Åsa arbetar. Göteborgs Stad har 10 stadsdelsförvaltningar som är politiskt styrda, på Intraservice pågår ett febrilt arbete med att förbereda för den av dem gemensamt beslutade tidslinjen för digitala tjänster. Det är verksamhetsutveckling att digitalisera tjänster inom den kommunala förvaltningen. Katarinas avdelning arbetar med  vård, skola och omsorg, snart kommer även kultur att hamna på hennes bord.

Göteborgarna har blivit intervjuade om teknik i vardagen, tex hur vill man ha det när man blir gammal?  Svaret är; jag vill klara mig själv och vara i ett sammanhang, känna social trygghet. Man vill fortsätta jobba med sina egna verktyg och inte lära nytt, är man Android användare så vill man fortsätta att vara det även när man blir gammal.

Åsa berättade om Trygghetskameran och hur man arbetar med den och de integritetsfrågor som den väcker. Ska det finnas en kamera eller främmande människor i sovrummet? Kameran filmar på schemalagda, fasta, överenskomna tider med målet att man ska sova ostört och de som har testat ar genomgående varit positiva, såväl vårdtagare som anhöriga.

Utmaningarana ligger i att det är olika lagstiftningar som vården måste följa, det finns olika system som inte är kompatibla och att man oftast är organiserade lodrätt, medan brukarna rör sig på tvärs. Hur ska man kunna äga sin egen information, dvs ”Mina sidor” inom vården? Här ligger presentationen 2_Gbg_Stad_Välfärdsteknik

digitaliseringsraadet_logotyp_web_400px

 

Vi fick en intressant genomgång av Anders Hintze, analysansvarig på det nationella Digitaliseringsrådet. Anders pratade om hur man arbetar med en målgrupp beslutsfattare med relativt kort uppmärksamhetsspann, där man fokuserar på att höja kunskapen, lyfta fram goda exempel och samråda med andra.

Kunskapen om vilka som står utanför det digitala samhället och varför, måste öka. Regeringens mål att alla ska ha tillgång till internet är i det närmaste uppfyllt, det är en helt annan sak att man kanske inte använder det. Anders presentation ligger här 3_Digitaliseringsrådet_Anders

VGR har startat ett Informationssäkerhetsprogram 2020, som Valter Lindström berättade om. Kommunal förvaltningsrätt och decentraliserad organisation gör det svårare att göra stora, nationella grepp, men på regional nivå har man nu bestämt sig för att göra en gemensam insats.

Det finns många fler hotbilder i dag än tidigare, det gäller att man är medveten om dem. Man går från teknik till mjuka delar med säkerhetstänkande och styrning. Detta måste man ha klart för sig innan man börjar strukturera öppna data som man ska släppa ut.

Valter tar Linköping som exempel på hur man kan arbeta med öppna data: är det inte stängt så är det öppet. Öppna data ska vara användningsbar och om man vill veta mer så tipsar Valter om att Internetstiftelsen har en bra skrift om öppna data.

Efter fikat pratade Tore Johnsson, VGR, om en förstudie som gjorts för  en gemensam struktur för öppna data i Västra Götaland. Om man vill vara med i referensgruppen är man välkommen att höra av sig till Tore.

5_Öppna data_VGR_Tore

 

Dr Markus Lingman, överläkare i hjärtmedicin, ingenjör och forskare på Sahlgrenska, pratade om det arbete som pågår i Region Halland omkring data analytics och forskning.  Från att hugga upp vården i olika delar, som inte kommunicerar med varandra, till, med en liknelse, ‘hur ser Volvon ut som vi ska bygga’?

Ett otroligt spännande föredrag som tog utgångspunkt i att vi inte kommer att kunna fortsätta leverera vård på det sätt vi gjort fram tills nu, det finns en skillnad mellan kapacitet och det vi förväntas leverera, alltså måste man arbeta på ett annat sätt.

Markus pekade på det faktum att det finns mängder av information runt människan som kommer in på akuten, men som man inte har i det ögonblicket. Man skulle vara hjälpt av den om den var tillgänglig och begriplig. Det finns mängder med mätpunkter som tankas ner i hundratals mjukvarusystem, men som ingen satt samman till något begripligt. AI!

Kvalitet, ekonomi och patientens hälsa. Måste titta på alla parametrar samtidigt. I Region Halland har man nu bestämt sig för att följa patienten genom hela vårdsystemet. Allt måste taggas med id och time stamp och så tittar man på patientens resa genom systemet.
De största hindren för att nå till en digital vård är lagstiftning som skrevs för länge sedan, det kommunala självstyret och landstingen som huvudman för vården. I Region Halland har man dock samlat jurister som vill se möjligheterna, som är framåtriktande och vill stötta, och man har fått folket i sjukvården att sitta vid samma bord och prata, alla som är inblandade i hur patientens världsbild ser ut. Ekonomiavdelningen är tex också en aspekt av vården.
Efter en oerhört intressant förmiddag bröt frågestund ut. Vi diskuterade spännande saker som utmaningarna för att nå en digitalisad vård och samtliga talare verkade överens om att det är juridiken som är det största hindret, att det är nya aktörer på väg in i vården och att det är pengarna som håller tillbaka utvecklingen. Man måste tänka om. Sverige är ju lika stort som en medelstor kinesisk förort som någon uttryckte sig under dagen, med sina 21 landsting som allesammans är huvudmän för vården i vårt land.
Det finns anledning att återkomma till dagens ämne, det finns fler olika infallsvinklar som mycket väl skulle kunna belysas.

Share/Dela
Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+

kommentarerna är stängda

Copyright © 2012 GREAT. All rights reserved