Uppdrag att ta fram vägledning om hur fasta och trådlösa tekniker för bredbandsutbyggnad kan användas för att bidra till att nå uppsatta bredbandsmål

Uppdrag att ta fram vägledning om hur fasta och trådlösa tekniker för bredbandsutbyggnad kan användas för att bidra till att nå uppsatta bredbandsmål

 

Regeringen uppdrar åt Post- och telestyrelsen (PTS) att ta fram material för vägledning och information till regionala och lokala aktörer om hur fasta och trådlösa tekniker kan komplettera varandra för att bidra till att nå uppsatta bredbandsmål. Efter uppdragets genomförande ska PTS sprida informationsmaterialet till berörda intressenter.
Läs mer >>>

Share/Dela
Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+

kommentarerna är stängda

Copyright © 2012 GREAT. All rights reserved