Datainspektionen blir Integritetsskyddsmyndigheten

Datainspektionen blir Integritetsskyddsmyndigheten

regeringen

Regeringen tillför Datainspektionen 30 miljoner för att stärka arbetet med den personliga integriteten. Myndigheten kommer byta namn till Integritetsskyddsmyndigheten och ges i uppdrag att agera stödjande och rådgivande för att tjänster som ökar medborgarnas livskvalitet kan fortsätta utvecklas och användas samtidigt som den personliga integriteten värnas.

Läs mer här >>>

Share/Dela
Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+

kommentarerna är stängda

Copyright © 2012 GREAT. All rights reserved