PTS föreslår ny modell för bredbandsstöd

PTS föreslår ny modell för bredbandsstöd

PTS-logo-100-52

Regeringen har gett Post- och telestyrelsen (PTS) i uppdrag att analysera och föreslå hur framtida insatser för bredbandsutbyggnad med statliga medel kan utformas. PTS lämnar nu över myndighetens analys till Näringsdepartementet.
Läs mer här >>>

Share/Dela
Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+

kommentarerna är stängda

Copyright © 2012 GREAT. All rights reserved