Framtida stödinsatser på bredbandsområdet

Framtida stödinsatser på bredbandsområdet

PTS-logo-100-52

 

Utbyggnaden av bredband i Sverige har nu kommit till ett sådant skede att det blir svårt att åstadkomma en effektiv utbyggnad i kvarvarande områden genom en fördelning av stödmedel som huvudsakligen styrs av ansökningar, som i den nuvarande s.k. nerifrån och upp-modellen. För att möta utmaningarna för bredbandsutbyggnaden i kvarstående områden och för att kunna nå de mål som satts upp i regeringens bredbandsstrategi bedömer PTS att det behövs en högre grad strategisk styrning än vad som i normalfallet kan åstadkommas genom ett ansökningsstyrt bredbandsstöd.
Läs mer >>>

Share/Dela
Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+

kommentarerna är stängda

Copyright © 2012 GREAT. All rights reserved