Nöjdare företag i kommuner med snabbt bredband – lägesuppdatering 2017

Nöjdare företag i kommuner med snabbt bredband – lägesuppdatering 2017

logo

Vid en jämförelse av Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet med Post- och telestyrelsens kartläggning av företagens tillgång till snabbt bredband fann Bredbandsforum ett tydligt samband både 2014, 2015 och 2016. I de kommuner där företagen totalt sett är mest nöjda med sina förutsättningar, har fler företag också tillgång till snabbt bredband.

Läs mer här >>>

Share/Dela
Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+

kommentarerna är stängda

Copyright © 2012 GREAT. All rights reserved